Přihlásit

ZMĚNA TERMÍNU! (Zatím v jednání) Bezpečnost na staveništích

21. dubna
On-line

Kód akce: 99604
Cena od: 2000 bez DPH

ZMĚNA TERMÍNU! (Termín zatím neupřesněn)

 

Cíl on-line semináře

Stavební zákon v aktuálním znění předepisuje základní požadavky BOZP pro výstavbu pro rozhodující účastníky výstavby, tj. projektanta a stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka/stavebního dozoru u staveb svépomocí. Další požadavky na BOZP, především na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předepisuje zákon č. 309/2006 Sb. Všichni účastníci výstavby musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat požadavky nejen zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a k němu vydaných prováděcích předpisů, ale i další požadavky vyplývají ze specifických zákonů (zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákon o inspekci práce, zákon o technických požadavcích na výrobky, živnostenský zákon apod.).

Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě


Program on-line semináře

1. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

2. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce č. 174/1978 Sb.

3. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

4. Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb.

5. Požadavky na BOZP ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. a prováděcích předpisech

6. Problematika BOZP v živnostenském zákonu č. 455/1991 Sb. a prováděcích předpisech

7. Další podmínky zajištění BOZP na pracovišti v zákoně č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

8. Koordinátor BOZP na staveništi

9. Plán BOZP na staveništi

10. Oznámení o zahájení stavby na oblastní inspektorát práce

11. Prezentace pomůcek a diskuze k problematice BOZP

Časový harmonogram

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.10 Blok 1,2,3,4
10.10 - 10.20 Přestávka
10.20 - 11.30 Blok 5,6,7
11.30 - 11.50 Přestávka
11.50 - 13.00 Blok 8, 9, 10,11

Účastníci po akci obdrží materiály v pdf. zpracované lektorem.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů