Přihlásit / Registrace

Stavební zákon – příprava a povolování staveb v režimu nového SZ

2. prosince 2021
On-line seminář

Kód akce: 98316
Cena od: 2100 bez DPH

Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod ,ČKA – 2 body.

Materiály obdržíte v PDF, na vyžádání obdržíte také elektronicky osvědčení ČKAIT a ČKA.

Cílem školení je seznámit investory, projektanty, zhotovitele a širokou odbornou veřejnost s dopadem rekodifikace stavebního práva na přípravu a povolování staveb, aby se co nejlépe a s předstihem zvládli připravit na nová pravidla, nový systém fungování veřejné správy i elektronizaci postupů.

Předpokládaný časový plán semináře:

 • 08.30 - 09.00 - Registrace přes odkaz
 • 09.00 - 10.30 - 1. blok semináře
 • 10.30 - 10.45 - Přestávka
 • 10.45 - 12.00 - 2. blok semináře
 • 12.00 - 12.30 - Přestávka
 • 12.30 - 13.30 - 3. blok semináře
 • 13.30 – 14.00 – DISKUZE, ZÁVĚR

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Osnova:

 • Základní změny v přehledu a jejich vliv přípravu staveb
  • Přechodná ustanovení
   • Vliv nového SZ na řízení zahájená před nabytím účinnosti,
   • Délka řízení v přechodném období
   • Možnosti využití stávající projektové dokumentace a závazných stanovisek v řízení po nabytí účinnosti
  • Změny v organizaci veřejné správy a vliv na přípravu staveb
   • NSÚ, Specializovaný a odvolací stavební úřad, jiné stavební úřady a jejich působnost v procesu povolování staveb
  • Změnový zákon - vybrané části, změny v činnosti dotčených orgánů
  • Změny v územním plánování a jejich vliv na přípravu a povolování staveb
  • Stavební právo hmotné
   • Rozdělení stavebních záměrů, vliv na přípravu a povolení
   • požadavky na výstavbu, pojmy (stavba, změna a údržba staveb, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba, ulice, veřejné prostranství)
   • Povinnosti při přípravě, provádění a odstraňování staveb (povinnosti stavebníka, projektanta, zhotovitele, stavebního dozoru, vlastníka stavby, vlastníka technické infrastruktury)
   • Projektová dokumentace, stavební deník –elektronický podpis, razítko,
  • Stavební řád
   • Způsob a forma podání žádosti, evidence, doručování
   • Informační systém veřejné správy – portál stavebníka, evidence stavebních postupů, evidence elektronických dokumentací, přístup do evidencí , informační systém stavebního řízení
   • Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko DO – lhůty pro vydání
   • Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
   • Účastníci řízení – vymezení, námitky
  • Řízení o povolení záměru
   • Žádost, jednání, posuzování záměru SZ, rozhodnutí, lhůty pro rozhodnutí, povolení
    • Odvolání – postup odvolacího orgánu
    • Kolaudace staveb – kolaudační řízení, stavby podléhající kolaudaci, účastníci, závěrečná kontrolní prohlídka, předčasné užívání, rekolaudace , pasport stavby
 • Dotazy, diskuze
Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů