Přihlásit / Registrace

Stavební akustika – vady, poruchy, prevence a možná řešení

22. listopadu 2021
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1

Kód akce: 99609
Cena od: 3300 bez DPH

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT - 1 bod.

Cíl semináře:
Seminář je zaměřen na oblast praktického řešení reklamací vad ochrany proti hluku po stránce technické a právní. Komplexní činností znalce se specializací stavební akustika při posuzování vad a poruch stavebních děl souvisejících se základním požadavkem na stavby č. 5: ochrana proti hluku. Nejčastější vady související s ochranou proti hluku, prevence těchto vad a odstraňování.

Cílová skupina: projektant, přípravář, developer, uživatel

Lektor: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., absolvent Stavební fakulty ČVUT Praha, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, soudní znalec se specializací stavební akustika, 15 let v TZÚS Praha, s.p., na pozicích ředitel pobočky Teplice, ředitel úseku inspekcí a diagnostiky.

Program:

1. Úvod do problematiky stavební akustiky a prostorové akustiky
2. Klíčové principy pro zajištění zvukové izolace v budovách
3. Informace k nové ČSN 73 0532:2020 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky, porovnání s předchozí verzí normy, upozornění na významnější změny
4. Predikce zvukové izolace v budovách a její spolehlivost
5. Vady a poruchy ve stavební akustice – ukázky ze znalecké praxe
6. Vady a poruchy ve stavební akustice – řešení a nápravná opatření

Harmonogram:

8:45 – 9:00 Registrace
9:00 – 14:00 Seminář

 

 

Cena 3300,- (úhrada do 5. 11. 2021)

Cena 3700,- (úhrada po 5. 11. 2021)

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů