Přihlásit / Registrace

Principy digitalizace, společné datové prostředí v teorii i praxi, elektronický stavební deník

27. října 2021
On-line seminář

Kód akce: 99607
Cena od: 2100 bez DPH

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci do emailu.

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT - 1bod a ČKA - 2 body.

Zajímá Vás faktický postup při zavádění digitalizace do Vaší organizace včetně vysvětlení základních principů a představení potřebných nástrojů a propojení? Pak je tento seminář určen právě pro Vás. Dozvíte se, jaké nástroje budete potřebovat, na co se zaměřit, jak se v digitalizaci neztratit a jak efektivně řídit projekty digitálně.

Cílem semináře:

  • seznámit jeho účastníky s rolí společných datových prostředí a digitálních nástrojů, jako je business intelligence, elektronický stavební deník, BIM modely, rozpočet, harmonogram apod. v kontextu BIM a související digitalizace. Ve dvou 1,5 hodinových blocích budou představeny nezbytné základy a principy, praktické zkušenosti se zaváděním konkrétních digitalizovaných agend, a novinky v oblasti legislativy znamenající povinnost digitalizovat.
  • § 152 stavebního zákona od 1. ledna 2021 stanovuje stavebníkovi povinnost u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě

Lektor: Jakub Forman
Produktový ředitel společnosti Proconom Software, s.r.o. – specialista v oblasti digitalizace, který je součástí několika pracovních skupin zabývající se optimalizací a formováním BIM. Je častým řečníkem na seminářích a školeních týkající se CDE a digitalizace obecně nejen pro soukromý, ale i veřejný sektor.

Program:

9:00 – 10:30

  • Digitalizace a BIM (Management vs Modeling), životní cyklus projektu, základní pojmy, možnosti digitalizace, subjekty formulující standardy BIM, jaké jsou role účastníků, očekávání, překážky, postupy a aktuální stav.

10:30 - 10:45

  • Přestávka

10:45 – 12:15

  • Společné datové prostředí/CDE – Dělení informací (dokumenty a data), procesy, 3D modely, stavební náklady (rozpočet a kalkulace, měření, změny během výstavby, prostavěnost, fakturace), harmonogram, finanční plán, business intelligence, virtuální a rozšířená realita, internet věcí, napojení na ostatní systémy, praktické zkušenosti
  • Elektronický stavební deník, diskuze – aktuální legislativa a praktické zkušenosti

Po skončení semináře obdrží účastníci prezentaci lektora v pdf.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů