Přihlásit

Novelizace stavebního zákona a liniového zákona se zaměřením na přípravu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury

25. listopadu 2021
On-line seminář

Kód akce: 98315
Cena od: 2100 bez DPH

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci MS Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci e-mailem.

Webinář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech ČKA - 2 body.

Cílem semináře:
je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené v letech 2019 a 2020 včetně velké novely tzv. liniového zákona (zák. č. 403/2020) a jejich vliv do přípravy a realizace staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury Upozornit na změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek s účinností od 1.1.2021 a seznámit uchazeče s vývojem rekodifikace stavebního práva, hlavními směry a plánovanými dopady do přípravy a provádění staveb.

Seminář je určen:
pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektorka: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo,
členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 - Registrace účastníků
09.00 - 10.00 - 1. Blok přednášek
10.00 – 10.10 - Přestávka
10.10 – 11.20 - 2. Blok přednášek
11.20 - 11.30 - Přestávka
11.30 - 12.30 - 3. Blok přednášek
12.30 - 13.00 - Diskuse, závěr semináře

  • Přehled změn vybrané stavební legislativy v roce 2019/2020 a jejich vliv do přípravy staveb
  • Tzv. liniový zákon (zákon 403/2020) a jím provedené důležité změny navazujících právních předpisů z pohledu přípravy staveb
  • Novelizace stavebního zákona prostřednictvím liniového zákona
  • Problematika vedení elektronického stavebního deníku u nadlimitních zakázek jako nová povinnost pro investory v oblasti zadávání veřejných zakázek zadaných po 1.1.2021
  • Změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů, fikce souhlasu s účinností od 1.1. 2021
  • Příprava staveb v režimu liniového zákona, specifika postupu, problematika společného vedení stavebního a vyvlastňovacího řízení
  • Dokumentace stavby pro Společné povolení v omezeném rozsahu
  • Vývoj a hlavní směry rekodifikace stavební legislativy

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou v PDF e-mailem a na vyžádání osvědčení ČKA, také e-mailem.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů