Přihlásit

Technický dozor stavebníka a jeho výkon ve veřejné správě

2. listopadu 2021
On-line seminář

Kód akce: 98314
Cena od: 2000 bez DPH

Webinář je akreditován v rámci průběžného vzdělávání pro úředníky u MV ČR č. akreditace AK/PV-445/2021

Webinář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech -ČKA – 2 body.

Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Seminář je určen:
všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora nebo jsou v pozici investora staveb financovaných z veřejných zdrojů a potřebují se seznámit s požadavky na funkci TDS a problematiku smluvních vztahů spojených s jeho výkonem.

Cílem semináře:
je přehledně seznámit odbornou veřejnost s pozicí technického dozoru stavebníka pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu stavebního zákona a jeho novelizací s účinností od 1.1.2021, připravované nové právní úpravy stavebního zákona, smluvních vztahů i pracovněprávní odpovědnosti.

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Předpokládaný časový plán semináře:

08.45 - 09.00 - Registrace přes odkaz
09.00 - 10.00 - 1. blok semináře
10.00 - 10.10 - Přestávka
10.10 - 11.00 - 2. blok semináře
11.00 - 11.10 - Přestávka
11.10 - 12.00 - 3. blok semináře
12.00 - 12.20 - Přestávka
12.20 - 13.30 - 4. blok semináře
13.30 - Předpokládané ukončení 

Obsah semináře:

  1. Pozice technického dozoru stavebníka (TDS) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.
  2. Odpovědnost TDS – profesní, pracovněprávní, správně právní, trestní a smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby
  3. Stavební zákon a jeho změny a vliv na výkon TDS - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO, nový stavební zákon a činnost TDS
  4. TDS v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku, pravidla ČKAIT pro užití razítka pro výkon TDS , elektronizace postupů, povinnost elektronického deníku u vybraných staveb
  5. Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).
  6. Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.
  7. Dotazy, diskuse.

Materiály obdržíte v PDF po semináři současně s osvědčením ČKA.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů