Přihlásit / Registrace

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

14. října 2021
On-line seminář

Kód akce: 98313
Cena od: 2100 bez DPH

Webinář je akreditován v rámci průběžného vzdělávání pro úředníky u MV ČR
č. akreditace AK/PV-443/2021

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.

Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen:
Pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Program:

  • Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce
  • TDS ve vazbě na veřejné stavební právo (vybrané zákony a prováděcí předpisy, novelizace stavebního zákona, vliv nového stavebního zákona na činnost TDS), obecné požadavky na výstavbu, kontrolní činnost, dokumentace stavby (PD, stavební deník, připravované změny PD dle nového SZ)
  • TDS ve vazbě na soukromé právo –příkazní smlouva, smlouva o dílo, vybrané problémy praxe - vady, záruky, reklamace, spoluodpovědnost za vady
  • Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Blok 1,2 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
10.45 - 11.00 Přestávka
11.00 - 12.00 Blok 3 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
12.00 – 12.15 Přestávka
12.15 - 14.15 Blok 4 – Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách
(Ing. Martin Mohapl, Ph.D.)
14.15 – Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží prezentaci v PDF formě a osvědčení o účasti dle vyžádání e-mailem.

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů