Přihlásit / Registrace

Porovnání stávajícího zákona a připravovaného stavebního zákona

16. června 2021
On-line seminář

Kód akce: 99605
Cena od: 2000 bez DPH

Porovnání stávajícího zákona a připravovaného stavebního zákona

SEMINÁŘ BYL Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN.

Odborným garantem akce je Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Členům je poskytována sleva, podmínky viz níže.

SPS logo 2020

 

Cíl webináře:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v aktuálním znění, již má celkem 27 novelizací. Pro rozhodující účastníky výstavby, tj. stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka/stavebního dozoru u staveb svépomocí a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se jedná o základní normu pro jejich činnost. Již takřka 4 roky je připravován NSZ, který v současnosti prochází projednáváním v PS ČR. Předpokladem je vydání ve Sbírce zákonů (platnost) k 1. 7. 2021 s tím, že účinnost by v celém rozsahu nabyl k 1. 7. 2023. NSZ přináší řadu zásadních změn, další změny vyvolá projednávání v PS a následně v Se ČR. Seminář si klade za cíl porovnání stávajícího SZ s aktuálně projednávanou verzí NSZ. Podány budou i prvotní informace k chystaným prováděcím předpisům a ke změnovým zákonům, které budou NSZ vyvolány.

Cílová skupina:

 • Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor, energetický specialista.

Program webináře:

 1. Přehled nejdůležitějších zákonů k výstavbě
 2. Charakteristika stávajícího SZ
 3. Připravované změny v procesním právu v NSZ
 4. Připravované změny ve hmotném právu v NSZ
 5. Členění na stavby drobné, jednoduché, vybrané a ostatní v přílohách NSZ
 6. Připravované změny v prováděcích právních předpisech a nové předpisy k digitalizaci stavebnictví
 7. Přehled 57 změnových zákonů vyvolaných NSZ
 8. Vybrané činnosti autorizovaných osob (projektant, stavbyvedoucí) v NSZ
 9. Postavení dotčených orgánů podle NSZ
 10. Prezentace pomůcek a diskuze k problematice NSZ

Lektor: Ing. Jindřich Pater

 • autorizovaný inženýr ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Časový harmonogram:

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.10 Blok 1,2, 3
10.10 - 10.20 Přestávka
10.20 - 11.30 Blok 4,5,6
11.30 - 11.50 Přestávka
11.50 - 13.00 Blok 7,8, 9,10

SLEVA PRO ČLENY SPS

 • Pro individuální členy SPS je z ceny semináře poskytována sleva 20% (individuální členství je nutné poznamenat do poznámky v přihlášce)
 • Pro členy kolektivních členů SPS je z ceny semináře poskytována sleva 10% (členství prostřednictvím kolektivního člena SPS je nutné poznamenat do poznámky v přihlášce).

Po akci obdrží účastníci materiály zpracované lektorem v pdf.

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů