Přihlásit / Registrace

Odpovědnost účastníků výstavby

19. května 2021
On-line seminář

Kód akce: 99602
Cena od: 2000 bez DPH

Odpovědnost účastníků výstavby

SEMINÁŘ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN

Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod.

Cíl semináře

 • Stavební zákon v aktuálním znění předepisuje odpovědnost rozhodujících účastníků výstavby, tj. projektanta a stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka/stavebního dozoru u staveb svépomocí a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Všichni účastníci výstavby musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a k němu vydané prováděcí předpisy. Další požadavky vyplývají ze specifických zákonů (zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí, energetický zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, živnostenský zákon apod.).
 • Případné porušení právních předpisů řeší řada dalších zákonů, jako jsou zákoník práce, občanský zákoník a v neposlední řadě trestní zákoník.

Cílová skupina

 • Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor, energetický specialista.

AKCE - Seminář úzce souvisí s tématem Kvalifikace účastníků výstavby, které pořádáme také jako online seminář dne 12.5.2021. Při přihlášení na oba semináře získáte roční předplatné časopisu Konstrukce nebo Silnice železnice (dle výběru). V případě zájmu uveďte v poznámce: Účast na semináři 12.5. a výběr časopisu.

Program semináře

 1. Základní požadavky na stavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 2. Požadavky na rozhodující účastníky výstavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (stavebník, vlastník stavby, projektant stavby, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb prováděných svépomocí, koordinátor BOZP na staveništi atd.
 3. Pojem obecné odpovědnosti ve výstavbě.
 4. Odpovědnost porušením zákonů.
 5. Dozory ve výstavbě
 6. Odpovědnost stavebníka a vlastníka stavby.
 7. Odpovědnost projektanta stavby, autorského dozoru projektanta/hlavního projektanta a stavbyvedoucího.
 8. Odpovědnost technického dozoru, stavebního dozoru a dozoru státní správy (stavební úřad, dotčený orgán, inspekční orgán).
 9. Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi.
 10. Diskuze – průběžně.

Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Časový harmonogram

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.10 Blok 1, 2, 3
10.10 - 10.20 Přestávka
10.20 - 11.30 Blok 4, 5, 6
11.30 - 11.50 Přestávka
11.50 - 13.00 Blok 7, 8, 9

Po akci obdrží účastníci materiály zpracované lektorem a osvědčení o účasti.

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů