Přihlásit / Registrace

Kvalifikace účastníků výstavby

12. května 2021
On-line seminář

Kód akce: 99601
Cena od: 2000 bez DPH

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO

Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod.

Cíl semináře:

 • Stavební zákon v aktuálním znění předepisuje základní kvalifikační požadavky pro účastníky výstavby, tj. projektanta a stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka/stavebního dozoru u staveb svépomocí a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Všichni účastníci výstavby musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a k němu vydané prováděcí předpisy. Další požadavky vyplývají ze specifických zákonů (zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí, energetický zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, živnostenský zákon apod.).

Cílová skupina

 • Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor, energetický specialista.

AKCE - Seminář úzce souvisí s tématem Odpovědnost účastníků výstavby, které pořádáme také jako online seminář dne 19.5.2021. Při přihlášení na oba semináře získáte roční předplatné časopisu Konstrukce nebo Silnice železnice (dle výběru). V případě zájmu uveďte v poznámce: Účast na semináři 19.5. a výběr časopisu.

Program semináře

 1. Základní požadavky na stavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 2. Obecné požadavky na výstavbu podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 3. Prováděcí předpisy k základním požadavkům na stavby a k obecný požadavkům na výstavbu.
 4. Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění.
 5. Dozory státní správy ve výstavbě.
 6. Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru (u staveb prováděných svépomocí) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 7. Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 8. Vazby mezi kvalifikačními požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 9. Shrnutí požadavků zahrnutých do dokumentace staveb v územním řízení, projektové dokumentace ve stavebním řízení, dokumentace skutečného stavu stavby při kolaudaci stavby a stavebního deníku podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění.
 10. Diskuze – průběžně.

Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Časový harmonogram

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.10 Blok 1, 2, 3
10.10 - 10.20 Přestávka
10.20 - 11.30 Blok 4, 5, 6
11.30 - 11.50 Přestávka
11.50 - 13.00 Blok 7, 8, 9

Po akci obdrží účastníci materiály zpracované lektorem a osvědčení o účasti.

 

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů