Přihlásit / Registrace

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

25. května 2021
On-line seminář

Kód akce: 98311
Cena od: 2200 bez DPH

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci MS Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci e-mailem.

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1 bod, ČKA – 2 body.

Cíl semináře:

  • Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen:

  • Pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Program:

  • Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce.
  • TDS ve vazbě na veřejné stavební právo (vybrané zákony a prováděcí předpisy, novelizace stavebního zákona, vliv nového stavebního zákona na činnost TDS), obecné požadavky na výstavbu, kontrolní činnost, dokumentace stavby (PD, stavební deník, připravované změny PD dle nového SZ).
  • TDS ve vazbě na soukromé právo –příkazní smlouva, smlouva o dílo, vybrané problémy praxe - vady, záruky, reklamace, spolu odpovědnost za vady
  • Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Blok 1,2 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
10.45 - 11.00 Přestávka
11.00 - 12.00 Blok 3 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
12.00 – 12.15 Přestávka
12.15 - 14.15 Blok 4 – Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách
(Ing. Martin Mohapl, Ph.D.)
14.15– Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží prezentaci v pdf. formě a osvědčení o účasti.

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů