Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2021

středa – čtvrtek 13. - 14. října 2021
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99599
Cena od: 3200 bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2021
XVIII. konference se zahraniční účastí

spojená s fakultativní odbornou exkurzí do podzemního výzkumného pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO, v lokalitě Bukov důlního pole Diamo s.p., o.z. Geam Dolní Rožínka

STŘEDA – ČTVRTEK 13. - 14. ŘÍJNA 2021

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pořádáno pod záštitou prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 18. ročník konference věnované problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí, sanací a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích. Věříme, že se po dlouhé době budeme moci opět setkat tváří v tvář a navázat na bohatou tradici setkávání odborníků a příznivců speciálních betonů.

  TEMATICKÉ OKRUHY
Okruh I Betony v extrémních podmínkách
  odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Okruh II Vysokohodnotné betony
  odborná garance doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Okruh III Ostatní speciální betony
  odborná garance Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Přípravný výbor konference
  prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
  doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
  Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
  doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

VYBRANÉ VĚDECKÉ PUBLIKACE BUDOU PUBLIKOVÁNY V AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, VYDÁVÁNO VE SPOLUPRÁCI S AIP PUBLISHING (elektronická verze). Vydavatel usiluje o indexování v prestižních vědeckých databázích. Další informace najdete níže.

Vědecké publikace vydané v rámci 17. ročníku konference Speciální betony 2020 v AIP Conference Proceedings - Special Concrete and Composites 2020 jsou dostupné v databázích Scopus a WoS.

Special Concrete and Composites 2019, 16th International Conference Proceedings publikováno v AIP Publishing, indexováno v databázi WoS.

Special Concrete and Composites 2018, ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, (elektronická verze), indexováno v databázi WoS.

Special Concrete and Composites 2017, Key Engineering Materials Vol. 760, indexováno v databázi SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno v databázi SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno v databázi SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol.1054, indexováno v databázi WoS a SCOPUS.

  • VYZÝVÁME ZÁJEMCE O PŘEDNESENÍ PŘÍSPĚVKU, aby jej přihlásili ZDE. Přednesené prezentace budou publikovány ve sborníku konference v češtině v elektronické podobě s přiděleným ISBN. Termíny pro dodání abstraktu a kompletního textu pro příspěvek přednesený na konferenci najdete níže.
  • VYZÁVÁME ZÁJEMCE O VĚDECKOU PUBLIKACI v AIP Publishing, aby ji přihlásili ZDE. Pokyny pro zhotovení příspěvku a úpravu autorských práv najdete ZDE. Termíny pro dodání abstraktu a kompletního textu vědecké publikace najdete níže.

Zájemcům nabízíme možnost publikování příspěvku v recenzované on-line odborné publikaci Materials Structures Technology (zdarma)

  TERMÍNY PRO ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované česky v elektronickém sborníku s přiděleným ISBN, po konferenci ke stažení z webu konference
06.09.2021 Dodání abstraktu na: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz a zaslání Přihlášky odborného příspěvku ZDE
10.09.2021 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
20.09.2021 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Maximální rozsah 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát Ve formátu dle šablony ZDE 
Zveřejnění Ve sborníku konference (elektronická verze v češtině, s přiděleným ISBN, ke stažení z webu konference)
   
 

TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O VĚDECKOU PUBLIKACI V AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, indexováno v prestižních vědeckých databázích

06.09.2021 Dodání abstraktů odborných příspěvků na: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz
10.09.2021 Potvrzení o přijetí vybraných odborných příspěvků
Template, copyright Pokyny pro zhotovení příspěvku a úpravu autorských práv najdete ZDE
25.09.2021 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
30.09.2021 Zaslání recenzních posudků autorům
15.10.2021  Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování
připomínek recenzentů

 

FAKULTATIVNÍ EXKURZE

Návštěva podzemního výzkumného pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO, fárání do hlubinného dolu Bukov důlního pole Diamo s.p., o.z. Geam Dolní Rožínka do hloubky 600m na pracoviště výzkumné laboratoře SÚRAO. Doprava na místo a zpět bude zajištěna. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. V případě zájmu objednejte ZDE

  ČASOVÝ HARMONOGRAM
Úterý  12. října 2021
18.00 - 20.30  Večeře (pokud byla objednána), příprava posterové sekce
Středa 13. října 2021
07.00 - 09.00  Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00  Registrace účastníků, příprava posterové sekce
09.00  Zahájení konference
09.00 - 10.30  Odborný program - 1. část
10.30 - 11.00  Kávová přestávka
11.00 - 12.30  Odborný program - 2. část
12.30 - 14.00  Oběd
14.00 - 15.30 Odborný program - 3. část
15.30 - 15.45 Kávová přestávka
15.45 - 17.15 Odborný program - 4. část
17.30  Zakončení konference
19.00 - 23.00  Společenský večer
Čtvrtek 14. října 2021
07.00 - 09.00  Snídaně pro ubytované
08.40 - 08.45 Odjezd autobusu od Hotelu Skalský Dvůr na exkurzi (pokud byla objednána)
09.00 - 12.00 Exkurze (Podzemní výzkumné pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO, Dolní Rožínka)
12.30 - 13.00 Návrat do hotelu - Oběd (pokud byl objednán)Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů