Přihlásit

OCELOVÉ KONSTRUKCE 2021

Středa 23. června 2021
Hotel Termal Mušov, Pasohlávky

Kód akce: 99597
Cena od: 1900 bez DPH

XXIII. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2021

Pořádáno pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., ve spolupráci se stavebními fakultami
ČVUT v Praze, STU Bratislava a VUT v Brně a vydavatelstvím
Konstrukce Media, s.r.o.

TEMATICKÉ BLOKY

I.  Legislativa v oboru ocelových konstrukcí
II.  Projektování, návrh a výroba ocelových konstrukcí
III.  Metoda BIM při navrhování a realizaci, modulární výstavba
IV.  Ukázky realizací ocelových konstrukcí

Diskuzní téma: Havárie dodatečně předpínaných betonových nosníků v halách a možnosti pro ocelové konstrukce.

Odborný garant konference: Česká asociace ocelových konstrukcí

Vážení účastníci, přednášející a partneři tradiční konference Ocelové konstrukce (Pasohlávky)!

Vzhledem k nepředvídatelné celosvětové pandemické situaci, ovlivňující pořádání vnitřních hromadných akcí, se organizační výbor letošního ročníku rozhodl (i na základě výsledků rozsáhlé ankety mezi Vámi – tradičními účastníky) uspořádat konferenci Ocelové konstrukce v hybridním formátu (čili částečně prezenčně a virtuálně). Akce se bude konat 23. června 2021, v Hotelu Termal Mušov v jihomoravských Pasohlávkách, resp. po celé naší zemi.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
organizační garant konference

Plné znění úvodního slova Ing. Stanislava Cieslara najdete ZDE

  PROGRAM (ke stažení ZDE)  
  Úterý 22. 6. 2021
17.00– 21.30 Instalace propagačních panelů a výstav přihlášených vystavovatelů
  Středa 23. 6. 2021
08.00– 08.30 Registrace prezenčních i online účastníků, instalace propagačních panelů a výstav přihlášených vystavovatelů
   
08:30- 08:45
Úvodní slovo – Představení Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, marketing pomocí sociálních sítí                                                 
(prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava)
08:45-09:00 Aktuální otázky vývoje cen v ocelářství
(Jiří Dufek, Ocelářská unie a.s.)
   
  I. blok: Legislativa v oboru ocelových konstrukcí
09:00- 09:20 Dokumenty kontroly hutních materiálů dle ČSN EN 10204:2005
(Ing. Stanislav Zrza, IWE, Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.)
09:20-09:40 Úvod do problematiky šroubových spojů pro ocelové konstrukce
(Ing. Martin Sondel, Ph.D., European Welding Institute s.r.o.)
09:40-10:00 
Havárie betonových předpjatých vazníků halových objektů - ocelové řešení                                                                               
(Ing. Jaroslav Cejnar, Rada Building s.r.o.)
10:00-10:20
Aktualizace možných směrů vývoje směrnice EU 305/2011, EN 1090. Brexit versus evropské certifikace
(Ing. Pavel Sonnek, PhD., Český svářečský ústav s.r.o.)
10:20-10:35 Přestávka - Coffee break
   
  II. blok: Projektování, návrh a výroba ocelových konstrukcí
10:35-11:15 Zváranie oceľových konštrukcií a zvyškové napätia s ním spojené
(Ing. Marian Bartoš, IWE, SPIE Elektrovod, a.s.)
11:15-11:35 Komplexní simulační centrum, Brno - budova, most
(Ing. Petr Brosch, OKF s.r.o.)
11:35-11:45 Historie Mostu Vysočina
(Ing. Antonín Pechal, CSc., PIS PECHAL, s.r.o.)
11:45-12:05 Most Vysočina na D1 – rekonstrukce
(Ing. Ondřej Benčič, Metrostav a.s.)
12:05-13:00 Oběd
   
  III. blok: Metoda BIM při navrhování a realizaci, modulární výstavba
13:00-13:20 Modulární výstavba
(Ing. David Neužil, Construsoft s.r.o.)
13:20-13:40 Metoda CBFEM v kontextu navrhování ocelových konstrukcí s využitím BIM
(Ing. Vojtěch Chalupa, IDEA StatiCa s.r.o.)
13:40-14:00 Spolupráce statika a konstruktéra při návrhu ocelových konstrukcí s využitím BIM procesů
(Ing. Petr Laník, GRAITEC s.r.o.)
14:00-14:10
Ultrazvuková technika ToFD a zkoušení svarových spojů
(Ing. Milan Petřík, Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu)
14:10-14:20 Novinky v oblasti ručních přístrojů DeFelsko pro kontrolu kvality povrchových úprav konstrukcí
(Ing. Vít Gromeš, TSI System s.r.o.)
14:20-14:30 Nová provozovna Wiegel CZ lakování - duplexní systémy
(Bc. Jiří Nobicht, Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.)
14:30-14:50 Soutěž o hodnotné ceny partnerů konference, vyhlášení soutěže, přestávka - Coffee break
   
  IV. blok: Ukázky realizací ocelových konstrukcí
14:50-15:10 Silo - nová fasáda pro severní Kodaň
(Ing. Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven)

15:10-15:30

Unikátní ocelová konstrukce největšího šperku světa
(Ing. Jindřich Beran, Excon, a.s.)
15:30-15:50 Praktické ukázky kontrol ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah
(Ing. Petr Holub, Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení)
15:50-16:10  Ocelová konstrukce nového DEPA s unikátním opláštěním – Cedník
(Ing. arch. David Kudla, dkarchitekti, s.r.o.)
16:10-16:40 Ocelová konstrukce deflektoru pro raketu ARIANE 6
(Ing. Igor Chorovský)
16:40-16:50  Vyhlášení vítězů soutěže, zakončení konference
   
18:30-23:00  Společenský večer pro prezenční účastníky

 NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Plnění HLAVNÍ PARTNER
(prezenčně + online)
25 000 Kč + DPH
PARTNER
(pouze online)
17 000 Kč + DPH
Logo na webu www.sekurkon.cz ano ano
Logo na oficiálních materiálech konference (pozvánky, elektronický sborník, inzerce atd.) ano ano
Umístění loga do jednacího sálu konference (společná tabule partnerů) ano ano
Umístění vlastního roll-up banneru do sálu konference ano ne
Zařazení společného reklamního spotu "jingle" všech partnerů v online vysílání ano ano
Zařazení vlastního dodaného reklamního spotu v délce 15-20 sekund v online vysílání (3x) ano ano
Účast 2 zástupců na konferenci (osobně) ano ne
Účast 2 zástupců na konferenci (online) ano ano
Přednáška 10 - 15 min v programu konference ano ano
Inzerát a příspěvek v elektronickém sborníku (pdf formát) - bude distribuován všem účastníkům ano ano
Prostor pro prezentační stolek na konferenci ano ne
Distribuce jednoho propagačního materiálu během konference ano ne
Konference bude nahrávána a účastníci obdrží video z celé akce    
O akci bude referováno před a po konání, a to na stránkách mediálních partnerů, v tištěné i online verzi.    
Elektronický sborník konference bude mít své ISBN    
     
Další možnosti prezentace během konference
(pro prezenční i online formu):

Cena bez DPH

Komerční přednáška v programu (max. 10 min), zařazení do sborníku, volný vstup pro přednášejícího 13 000 Kč   
Barevný inzerát formátu A5 v elektronickém sborníku (pdf soubor)

4 000 Kč

 
Komerční příspěvek v elektronickém sborníku 4 000 Kč  
     
Další možnosti prezentace během konference
(pouze pro prezenční formu):
   
Prostor pro prezentační stolek na konferenci, 1 x volný vstup  7 700 Kč  
Umístění vlastního roll-up banneru v prostorách konference  4 000 Kč  
Distribuce jednoho propagačního materiálu během konference  2 100 Kč  
Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA  
PRO DALŠÍ INFORMACE O PROGRAMU A V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PARTNERSTVÍ KONTAKTUJTE:
Ing. Stanislav Cieslar, cieslar@konstrukce-media.cz, +420 733 531 084
Ing. Marek Janda, janda@caok.cz, +420 737 283 516
Účastníci akce získají Osvědčení o účasti vydané Fakultou strojní VŠB – Technickou univerzitou Ostrava
 
POZVÁNKU S NABÍDKOU PARTNERSTVÍ NAJDETE TAKÉ ZDE  
POKYNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ, AUTORY PŘÍSPĚVKŮ A PARTNERY NAJDETE ZDE  

 

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů