Přihlásit / Registrace

OCELOVÉ KONSTRUKCE 2021

Středa 23. června 2021
Hotel Termal Mušov, Pasohlávky

Kód akce: 99597
Cena od: 1900 bez DPH

XXIII. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2021

Pořádáno pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., ve spolupráci se stavebními fakultami
ČVUT v Praze, STU Bratislava a VUT v Brně a vydavatelstvím
Konstrukce Media, s.r.o.

TEMATICKÉ BLOKY

  1. Legislativa v oboru ocelových konstrukcí (nová norma pro jeřáby a jeřábové dráhy, šroubové spoje ocelových konstrukcí, nekvalita vstupního materiálu a důsledky pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí)
  2. Projektování (odpovědnost projektanta při návrhu svařované ocelové konstrukce, určené pro žárové zinkování)
  3. Metoda BIM při navrhování a realizaci ocelových konstrukcí, modulární výstavba, automatizace přípravy a výroby ocelových konstrukcí v praxi
  4. Ukázky realizací ocelových konstrukcí - nejlepší stavby let 2019 a 2020

Diskuzní téma: Havárie dodatečně předpínaných betonových nosníků v halách a možnosti pro ocelové konstrukce.

Odborný garant konference: Česká asociace ocelových konstrukcí

Vážení účastníci, přednášející a partneři tradiční konference Ocelové konstrukce (Pasohlávky)!

Vzhledem k nepředvídatelné celosvětové pandemické situaci, ovlivňující pořádání vnitřních hromadných akcí, se organizační výbor letošního ročníku rozhodl (i na základě výsledků rozsáhlé ankety mezi Vámi – tradičními účastníky) uspořádat konferenci Ocelové konstrukce v hybridním Formátu (čili částečně prezenčně a virtuálně). Akce se bude konat 23. června 2021, Hotel Termal Mušov v jihomoravských Pasohlávkách, resp. po celé naší zemi.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
organizační garant konference

Plné znění úvodního slova Ing. Stanislava Cieslara najdete ZDE

  VYBÍRÁME Z PROGRAMU
  Aktuální otázky vývoje cen v ocelářství
  Jiří Dufek
  Dokumenty kontroly hutních materiálů dle ČSN EN 10204:2005
  Stanislav Zrza
  Úvod do problematiky šroubových spojů pro ocelové konstrukce
  Martin Sondel
  Praktické ukázky kontrol ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah
  Petr Holub
  Aktualizace možných směrů vývoje směrnice EU 305/2011 , EN 1090. Brexit versus evropské certifikace
  Pavel Sonnek
  Zváranie oceľových konštrukcií a zvyškové napätia s ním spojené
  Marian Bartoš
  Most Vysočina na D1
  Ondřej Benčič
  Modulární výstavba
  David Neužil
  Metoda CBFEM v kontextu navrhování ocelových konstrukcí s využitím BIM
  Vojtěch Chalupa
  Silo - nová fasáda pro severní Kodaň
  Petr Strzyž
  Havárie betonových předpjatých vazníků halových objektů - ocelové řešení
  Jaroslav Cejnar
  Komplexní simulační centrum, Brno - budova, most
  Petr Brosch
  Unikátní ocelová konstrukce největšího šperku světa
  Jindřich Beran
  Ocelová konstrukce nového DEPA s unikátním opláštěním - Cedník
  David Kudla
  Ocelová konstrukce deflektoru pro raketu ARIANE 6
  Igor Chorovský
  Spolupráce statika a konstruktéra při návrhu ocelových konstrukcí s využitím BIM procesů
  Petr Laník
  ČASOVÝ HARMONOGRAM
  Středa 23. června 2021
08.00 Registrace účastníků, ubytování a příprava firemních prezentací
09.00  Odborný program, přednášky a diskuze
16.30 Ukončení jednání konference
19.00 Společenské setkání účastníků prezenční formy konference

 

 

  • NABÍDKA PARTNERSTVÍ
Plnění HLAVNÍ PARTNER
(prezenčně + online)
25 000 Kč + DPH
PARTNER
(pouze online)
17 000 Kč + DPH
Logo na webu www.sekurkon.cz ano ano
Logo na oficiálních materiálech konference (pozvánky, elektronický sborník, inzerce atd.) ano ano
Umístění loga do jednacího sálu konference (společná tabule partnerů) ano ano
Umístění vlastního roll-up banneru do sálu konference ano ne
Zařazení společného reklamního spotu "jingle" všech partnerů v online vysílání ano ano
Zařazení vlastního dodaného reklamního spotu v délce 15-20 sekund v online vysílání (3x) ano ano
Účast 2 zástupců na konferenci (osobně) ano ne
Účast 2 zástupců na konferenci (online) ano ano
Přednáška 10 - 15 min v programu konference ano ano
Inzerát a příspěvek v elektronickém sborníku (pdf formát) - bude distribuován všem účastníkům ano ano
Prostor pro prezentační stolek na konferenci ano ne
Distribuce jednoho propagačního materiálu během konference ano ne
Konference bude nahrávána a účastníci obdrží video z celé akce    
O akci bude referováno před a po konání, a to na stránkách mediálních partnerů, v tištěné i online verzi.    
Elektronický sborník konference bude mít své ISBN    
     
Další možnosti prezentace během konference
(pro prezenční i online formu):

Cena bez DPH

Komerční přednáška v programu (max. 10 min), zařazení do sborníku, volný vstup pro přednášejícího 13 000 Kč   
Barevný inzerát formátu A5 v elektronickém sborníku (pdf soubor)

4 000 Kč

 
Komerční příspěvek v elektronickém sborníku 4 000 Kč  
     
Další možnosti prezentace během konference
(pouze pro prezenční formu):
   
Prostor pro prezentační stolek na konferenci, 1 x volný vstup  7 700 Kč  
Umístění vlastního roll-up banneru v prostorách konference  4 000 Kč  
Distribuce jednoho propagačního materiálu během konference  2 100 Kč  
Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA  
PRO DALŠÍ INFORMACE O PROGRAMU A V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PARTNERSTVÍ KONTAKTUJTE:
Ing. Stanislav Cieslar, cieslar@konstrukce-media.cz, +420 733 531 084
Ing. Marek Janda, janda@caok.cz, +420 737 283 516
Účastníci akce získají Osvědčení o účasti vydané Fakultou strojní VŠB – Technickou univerzitou Ostrava
 
POZVÁNKU S NABÍDKOU PARTNERSTVÍ NAJDETE TAKÉ ZDE  
POKYNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ, AUTORY PŘÍSPĚVKŮ A PARTNERY NAJDETE ZDE  

 

 

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů