Přihlásit

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

středa a čtvrtek 10. - 11. března 2021
On-line seminář

Kód akce: 99596
Cena od: 4000 bez DPH

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK
Rozšířeno o problematiku speciálních betonů

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci MS Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci e-mailem.

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A2 (2 body) a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.

Charakteristika semináře:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206+A1. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Seminář je určen:
Projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.

Program:

1. den    
09.00 - 11.00 Cement, kamenivo doc. Ing. K. Kolář, CSc.
11.00 - 11.15 přestávka  
11.15 - 12.45 Přísady, příměsi, záměsová a ošetřující voda doc. Ing. K. Kolář, CSc.
12.45 - 13.30 přestávka  
13.30 - 14.45 Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu Ing. P. Reiterman, Ph.D.
14.45 - 15.00 diskuse  
     
2. den    
08.00 - 09.00 Experimentální diagnostika betonu a betonových konstrukcí, trhliny v betonových konstrukcích doc. Ing. J. Litoš, Ph.D.
09.00 - 10.00 Aplikace experimentálního vyšetřování konstrukcí v praxi doc. Ing. J. Litoš, Ph.D.
10.00 - 10.15 přestávka  
10.15 - 11.30 Vlastnosti a zkoušení speciálních betonů Ing. P. Reiterman, Ph.D.
11.30 - 12.45 Koroze betonu doc. Ing. K. Kolář, CSc.
12.45 - 13.00 diskuse, zakončení semináře  

 

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů