Přihlásit / Registrace

Technický dozor stavebníka a jeho výkon ve veřejné správě

8. dubna 2021
On-line seminář

Kód akce: 98307
Cena od: 2000 bez DPH

Technický dozor stavebníka a jeho výkon ve veřejné správě

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod ,ČKA – 2 body.

Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Seminář je určen:

 • všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora nebo jsou v pozici investora staveb financovaných z veřejných zdrojů a potřebují se seznámit s požadavky na funkci TDS a problematiku smluvních vztahů spojených s jeho výkonem.

Cílem semináře:

 • je přehledně seznámit odbornou veřejnost s pozicí technického dozoru stavebníka pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu stavebního zákona a jeho novelizací s účinností od 1.1.2021, připravované nové právní úpravy stavebního zákona, smluvních vztahů i pracovněprávní odpovědnosti.

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Předpokládaný časový plán semináře:

 • 08.45 - 09.00 - Registrace přes odkaz
 • 09.00 - 10.00 - 1. blok semináře
 • 10.00 - 10.10 - Přestávka
 • 10.10 - 11.00 - 2. blok semináře
 • 11.00 - 11.10 - Přestávka
 • 11.10 - 12.00 - 3. blok semináře
 • 12.00 - 12.20 - Přestávka
 • 12.20 - 13.30 - 4. blok semináře
 • 13.30 - Předpokládané ukončení

Obsah semináře:

 1. Pozice technického dozoru stavebníka (TDS) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.
 2. Odpovědnost TDS – profesní, pracovněprávní, správně právní, trestní a smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby
 3. Stavební zákon a jeho změny a vliv na výkon TDS - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO, nový stavební zákon a činnost TDS
 4. TDS v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku, pravidla ČKAIT pro užití razítka pro výkon TDS , elektronizace postupů, povinnost elektronického deníku u vybraných staveb
 5. Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).
 6. Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.
 7. Dotazy, diskuse.

Účastníci obdrží prezentaci lektorky v pdf., osvědčení ČKAIT a ČKA.

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů