Přihlásit / Registrace

Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů

26. ledna 2021

Kód akce: 98306
Cena od: 2000 bez DPH

Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů

Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018.

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA.

Z důvodu vlásních opatření proběhne seminář on-line formou. Instrukce obdrží přihlášení účastníci do emailu.

Cílem semináře:

• je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené v letech 2019 a 2020 včetně velké novely tzv. liniového zákona (zák. č. 403/32020) a jejich vliv do přípravy a realizace staveb.
• Upozornit na změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek s účinností od 1.1.2021
• a seznámit uchazeče s vývojem rekodifikace stavebního práva, hlavními směry a plánovanými dopady do přípravy a provádění staveb.

Seminář je určen:

Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektorka:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 - Přihlášení účastníků
09.00 - 10.15 - 1. Blok přednášek
10.15 - 10.30 - Přestávka 
10.30 - 12.00 - 2. Blok přednášek
12.00 - 12.15 - Přestávka 
12.15 - 13.00 - 3. Blok přednášek
13.00 - Diskuse, závěr semináře

Obsah semináře:

• Přehled změn vybrané stavební legislativy v roce 2019/2020 a jejich vliv do přípravy staveb
• Tzv. liniový zákon (zákon 403/2020) a jím provedené důležité změny navazujících právních předpisů z pohledu přípravy staveb
• Novelizace stavebního zákona prostřednictvím liniového zákona
• Problematika vedení elektronického stavebního deníku u nadlimitních zakázek jako nová povinnost pro investory v oblasti zadávání veřejných zakázek zadaných po 1.1.2021
• Změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů, fikce souhlasu s účinností od 1.1. 2021
• Vybrané problémy stavební praxe – soubor staveb, stavba na cizím pozemku, problematika kolaudace staveb nejen ve světle metodických pokynů
• Vývoj a hlavní směry rekodifikace stavební legislativy a jejich dopad pro investory a do činnosti AO

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou v pdf., osvědčení MV ČR, ČKAIT a ČKA.

 

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů