Přihlásit / Registrace

Autorizace ve výstavbě

11. února 2021

Kód akce: 98305
Cena od: 2000 bez DPH

AUTORIZACE VE VÝSTAVBĚ

Vybrané činnosti podle SZ: projektová činnost, odborné vedení provádění staveb, požadavky na autorizované osoby

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT - 1 bod.

Cíl semináře:

Příprava k Autorizační zkoušce

Cílová skupina:

projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavebník (investor).

Lektor:
Ing. Jindřich Pater

autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a tzv. vybrané činnosti ve výstavbě pod autorizací podle Autorizačního zákona
Autorizační zákon č. 360/2006 Sb.
Autorizační obory a specializace pro projektanty a stavbyvedoucí staveb, podléhajících povolení stavebního úřadu
Žádost o autorizační zkoušku u ČKAIT-Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Průběh a organizace autorizačních zkoušek u ČKAIT
Ukázky pomůcek a podkladů ke zkouškám
Povinnosti autorizovaných osob podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek
Diskuze

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 Registrace účastníků přes odkaz
09.00 - 10.40 Přednáška
10.45 - 11.00 Přestávka 
11.00 - 12.30 Pokračování přednášky, Diskuze
13.00 – Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží prezentaci v pdf. dodané lektorem, osvědčení o účasti ČKAIT.

 

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů