Přihlásit / Registrace

Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby?

13. dubna 2021
On-line seminář

Kód akce: 99593
Cena od: 1800 bez DPH

Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby?

Akce z organizačních důvodů zrušena.

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci do emailu.

Anotace

 • Umět vybrat k přírodě šetrnější variantu člověka potěší. Zvládnout se pochlubit tím, že umím vybrat takovou variantu, člověka uživí!
 • Účastník semináře získá základní přehled o tom, jak lze posuzovat environmentální dopady. Bude seznámen s tím, jak environmentální dopady vyčíslit pomocí dostupných softwarů.
 • Účastníkovi budou představeny environmentálně šetrné způsoby demolice budovy a také způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady, které povedou ke snížení environmentálních dopadů demolice, a tedy i celého životního cyklu budovy.
 • Účastník bude seznámen s tím, jaké jsou možnosti získávání druhotných surovin z odstraňovaných staveb a jak lze tyto druhotné suroviny znovu použít.
 • Účastníkovi bude představen Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBTooLCZ a bude seznámen s tím, jak se popsané způsoby nakládání s odpady a další environmentálně šetrná opatření projevují při hodnocení udržitelnosti a kvality budov a jak je lze pomocí certifikace prokazovat.

Cílová skupina

 • Projektanti, architekti, zadavatelé staveb.

Program 
08:45 - 09.00   Registrace
09.00 - 10:15 - 1. blok semináře

 • Představení metody Posuzování životního cyklu
 • Popis kategorií environmentálních dopadů a jaká opatření je ovlivňují
 • Ukázka softwarů pro hodnocení environmentálních dopadů

10:15 - 10:30 - Přestávka 
10:30 - 11:15 - 2. blok semináře

 • Představení principu šetrné dekonstrukce a ukázky příkladů dobré praxe
 • Představení Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin a příkladů, jak lze ekonomicky a environmentálně šetrně nakládat s druhotnými surovinami ze stavebnictví

11:15 - 11:30 - Přestávka
11:30 - 12:30 - 3. blok semináře + Diskuze

 • Představení Národního nástroje pro certifikaci budov SBToolCZ
 • Ukázka příkladů dobře hodnocených budov a opatření vedoucích ke zvýšení kvality budovy jako je efektivnější nakládání se stavebním a demoličním odpadem a využití druhotných surovin

Lektor: Ing. Jan Pešta, Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie ochrany prostředí, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zároveň působí jako vědecko-výzkumný pracovník na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Ve výzkumu i při studiu se věnuje posuzování environmentálních dopadů životního cyklu produktu pomocí metody LCA (Life cycle assessment). Aktuálně se zaměřuje na studie o environmentálních dopadech recyklace a nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Po skončení akce obdrží účastníci prezentaci lektora v pdf.

 

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů