Přihlásit / Registrace

Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby? - nový termín v jednání

2021
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99593
Cena od: 3200 bez DPH

Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby?

Na základě vládních opatření jsme nuceni přesunout konání semináře z termínu 7. 10. 2020 na dobu, až se situace uklidní. Zatím nebyl stanoven konkrétní termín. O změnách Vás budeme informovat.

Anotace
Umět vybrat k přírodě šetrnější variantu člověka potěší. Zvládnout se pochlubit tím, že umím vybrat takovou variantu, člověka uživí!
Účastník semináře získá základní přehled o tom, jak lze posuzovat environmentální dopady. Bude seznámen s tím, jak environmentální dopady vyčíslit pomocí dostupných softwarů.
Účastníkovi budou představeny environmentálně šetrné způsoby demolice budovy a také způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady, které povedou ke snížení environmentálních dopadů demolice, a tedy i celého životního cyklu budovy.
Účastník bude seznámen s tím, jaké jsou možnosti získávání druhotných surovin z odstraňovaných staveb a jak lze tyto druhotné suroviny znovu použít.
Účastníkovi bude představen Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBTooLCZ a bude seznámen s tím, jak se popsané způsoby nakládání s odpady a další environmentálně šetrná opatření projevují při hodnocení udržitelnosti a kvality budov a jak je lze pomocí certifikace prokazovat.

Cílová skupina
Projektanti, architekti, zadavatelé staveb.

Program v bodech
1. Představení metody Posuzování životního cyklu
2. Popis kategorií environmentálních dopadů a jaká opatření je ovlivňují
3. Ukázka softwarů pro hodnocení environmentálních dopadů
4. Představení principu šetrné dekonstrukce a ukázky příkladů dobré praxe
5. Představení Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin a příkladů, jak lze ekonomicky a environmentálně šetrně nakládat s druhotnými surovinami ze stavebnictví
6. Představení Národního nástroje pro certifikaci budov SBToolCZ
7. Ukázka příkladů dobře hodnocených budov a opatření vedoucích ke zvýšení kvality budovy jako je efektivnější nakládání se stavebním a demoličním odpadem a využití druhotných surovin

Lektor: Ing. Jan Pešta, Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie ochrany prostředí, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zároveň působí jako vědecko-výzkumný pracovník na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Ve výzkumu i při studiu se věnuje posuzování environmentálních dopadů životního cyklu produktu pomocí metody LCA (Life cycle assessment). Aktuálně se zaměřuje na studie o environmentálních dopadech recyklace a nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Harmonogram

8:30 – 9:00 Registrace účastníkaů
9:00 – 12:30 Seminář

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů