Přihlásit / Registrace

REKONSTRUKCE MOSTŮ - rizika při rekonstrukcích, úloha stavebního dozoru, demolice - nový termín v jednání

2021
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99592
Cena od: 3300 bez DPH

REKONSTRUKCE MOSTŮ – demolice, mosty kamenné, betonové, spřažené, ocelové, rizika při rekonstrukcích, úloha stavebního dozoru

Na základě vládních opatření jsme nuceni přesunout konání semináře z termínu 23. 11. 2020 na dobu, až se situace uklidní. Zatím nebyl stanoven konkrétní termín. O změnách Vás budeme informovat.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod

Anotace:
V současné době je zvýšená potřeba rekonstrukcí mostů, které mohou spočívat v úplné náhradě stávajícího mostu nebo jenom částečných oprav, například vozovky včetně izolace v závislosti na stavu mostu, jeho konstrukci a významu.

Při návrhu rekonstrukce mostu je nutné provést diagnostický průzkum a zhodnotit další podklady. V průběhu výstavby je nutné průběžně hodnotit stav těch částí konstrukce, které nebylo možné zhodnotit diagnostickým průzkumem při projektování.

Školení pojednává o úloze všech účastníků výstavby v celém procesu přípravy a stavebních prací.

Školení je určeno:
Investorům, stavbyvedoucím, mistrům, přípravářům stavebních firem, absolventům stavebních průmyslovek a stavebních fakult.

Přednášející: Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor konstrukce a doprava. Do roku 2012 působil jako projektant, posléze ve funkcích ředitele ateliéru a vedoucí střediska Mosty. Je členem Technické normalizační komise 146 a zastupuje ČR v TC 167 pro mostní ložiska. Je autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a spoluautorem TP 86 Mostní závěry a TKP, kapitola 23. Pracuje v přípravném výboru Symposia Mosty a Silniční konference. Přednášel mosty na Dopravní fakultě ČVUT. V současnosti pracuje jako stavební dozor na silničních a mostních stavbách.

Program semináře
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 10:30 Formy rekonstrukce demolice/výstavba nového mostu versus oprava stávajícího mostu - posouzení vhodnosti
10:30 – 10:45 Přestávka – káva
10:45 – 12:15 Typy starých mostů a zvláštnosti detailů
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Typy nových mostů jako náhrada původního
14:30 – 14:45 Přestávka – káva
14:45 – 16:15 Rekonstrukce mostu formou opravy stávajícího mostu

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů