Přihlásit / Registrace

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

1. října 2020
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1, 603 00 Brno, sál F- 4. poschodí

Kód akce: 98303
Cena od: 2400 bez DPH

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT, a je zařazen do vzdělávacího programu pro členy ČKA 2 body.

Seminář je určen:

všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora nebo jsou v pozici investora staveb financovaných z veřejných zdrojů a potřebují se seznámit s požadavky na funkci a problematiku smluvních vztahů s nimi.

Cílem semináře:

je přehledně seznámit odbornou veřejnou veřejnost s pozicí technického dozoru investora pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu stavebního zákona , smluvních vztahů, pracovněprávní odpovědnosti a nově připravované rekodifikace stavebního práva a jejího vlivu do přípravy staveb a požadavků na TDI.

Lektor:

JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Předběžný harmonogram:

08.30 - Registrace účastníků
09.00 - 14.30 hodin - Program semináře

V ceně semináře je společný oběd z hotelového menu bez nápojů.
Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou, osvědčení ČKAIT a ČKA.

Obsah semináře:

Pozice technického dozoru investora (TDI) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.
Odpovědnost TDI – profesní, pracovněprávní, správně právní, trestní a smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby

Novelizace stavebního zákona a vliv na výkon TDI - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako avované změny - rekodifikace a vliv na přípravu staveb a funkci TDI
TDI v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku, pravidla ČKAIT pro užití razítka pro výkon TDS
Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).
Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.
Dotazy, diskuse.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů