Přihlásit / Registrace

Železniční mosty od záměru projektu po realizaci

6. října 2020
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Kód akce: 99589
Cena od: 3300 bez DPH

Železniční mosty od záměru projektu po realizaci

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT

Anotace:

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s poznatky přednášejícího, který je dlouholetým pracovníkem GŘ Správy železnic, odboru traťového hospodářství, oddělení mostů a tunelů, z oblasti projektové přípravy a realizace železničních mostních objektů. Účelem je ukázat účastníkům na konkrétních příkladech z praxe často se opakující chyby při přípravě, projektování a výstavbě mostů a informovat je zároveň o některých nových písemných materiálech a pomůckách (MVL, předpisy, ...), které by měly přispět k vyšší kvalitě při rekonstrukcích stávajících a výstavbě nových mostů.

Cílová skupina:

Seminář je určen širokému spektru profesí zabývajících se výstavbou železničních mostů, počínaje investory, přes projektanty až po pracovníky zhotovitele. Je určen i pracovníkům správce, technickým dozorům staveb a pracovníkům zabývající se kvalitou prováděných prací, přejímáním těchto prací a uváděním staveb do provozu. Vhodný je i pro pracovníky silničních investorů. Nejen, že u pozemních komunikacích se mnohdy řeší obdobné problémy jako na železnici, ale často při výstavbě silnic dochází ke křížení s železnicí, které je vedena na mostě a silniční investor pak musí respektovat požadavky a pravidla platná na železnici.

Přednášející:

Ing. Václav Podlipný, systémový specialista oddělení mostů a tunelů GŘ Správy železnic, odboru traťového hospodářství

Přednášející absolvoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, obor doprava a přeprava a následně Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, obor stavební údržba a rekonstrukce tratí. Po škole (od července 1981) pracoval téměř 20 let jako projektant mostů, zpočátku ve Státním ústavu dopravní ho projektování (SUDOP) v Hradci Králové, později (po privatizaci a po přejmenování) ve firmě Transconsult s.r.o. Hradec Králové. Od března 2001 do října 2001 působil na Technické ústředně dopravní cesty Českých drah. Od listopadu 2011 pracuje jako systémový specialista se zaměřením na ocelové mostní konstrukce na oddělení mostů a tunelů (zprvu u Českých drah, později u Správy železniční dopravní cesty a nyní u Správy železnic).

Program:

1. Příprava staveb a investorská činnost
2. Projektování staveb v jednotlivých projekčních stupních
3. Připomínkování projektů
4. Realizace staveb
5. Uvádění staveb do provozu (hlavní prohlídky, zatěžovací zkoušky)
6. Stavby cizích investorů

Časový harmonogram:

9:00 - 15:30

Jednotlivé body se mohou navzájem prolínat vzhledem k tomu, že seminář bude založen na zkušenostech a příkladech z průběhu realizace konkrétních staveb.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů