Přihlásit / Registrace

Autorizace ve výstavbě

11. června 2020
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1, 603 00 Brno, sál B, 2. poschodí

Kód akce: 98297
Cena od: 2200 bez DPH

AUTORIZACE VE VÝSTAVBĚ 
Vybrané činnosti podle SZ: projektová činnost, odborné vedení provádění staveb, požadavky na autorizované osoby

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT 1 bod a ČKA 2 body.

Cíl semináře:
Příprava k Autorizační zkoušce

Cílová skupina:

  • projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavebník (investor).

Lektor:
Ing. Jindřich Pater

  • autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a tzv. vybrané činnosti ve výstavbě pod autorizací podle Autorizačního zákona
  2. Autorizační zákon č. 360/2006 Sb.
  3. Autorizační obory a specializace pro projektanty a stavbyvedoucí staveb, podléhajících povolení stavebního úřadu
  4. Žádost o autorizační zkoušku u ČKAIT-Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  5. Průběh a organizace autorizačních zkoušek u ČKAIT
  6. Ukázky pomůcek a podkladů ke zkouškám
  7. Povinnosti autorizovaných osob podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek
  8. Diskuze

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Přednáška
10.45 - 11.00 Přestávka - coffee break
11.00 - 12.15 Pokračování přednášky
12.15 – 12.45 Přestávka - oběd z hotelového menu (v ceně semináře)
13.00 - 14.30 Pokračování přednášky, diskuze
15.00 – Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží písemné materiály zpracované a dodané lektorem, osvědčení o účasti ČKAIT i ČKA.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů