Přihlásit / Registrace

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

23. června 2020
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1, 603 00 Brno, sál F- 4. poschodí

Kód akce: 98296
Cena od: 2200 bez DPH

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod, ČKA 2 body.

Seminář je určen:

  • všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora nebo jsou v pozici investora staveb financovaných z veřejných zdrojů a potřebují se seznámit s požadavky na funkci a problematiku smluvních vztahů s nimi.

Cílem semináře:

  • je přehledně seznámit odbornou veřejnou veřejnost s pozicí technického dozoru investora pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu novely stavebního zákona, smluvních vztahů i pracovněprávní odpovědnosti.

Lektor:

  • JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Předběžný harmonogram:

08.30 - Registrace účastníků
09.00 - 14.30 hodin - Program semináře

V ceně semináře je společný oběd z hotelového menu bez nápojů.
Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou, osvědčení ČKAIT a ČKA.

Obsah semináře:

  • Pozice technického dozoru investora (TDI) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.
  • Odpovědnost TDI – profesní, pracovněprávní, správně právní, trestní a smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby
  • Změny stavebního zákona a vliv na výkon TDI - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO
  • TDI v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku, pravidla ČKAIT pro užití razítka pro výkon TDS
  • Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).
  • Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.
  • Dotazy, diskuse.
Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů