Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2020

středa – čtvrtek 14. - 15. října 2020
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99583
Cena od: 3400 bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2020
XVII. konference se zahraniční účastí

s fakultativní odbornou exkurzí do Podzemního výzkumného pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO, Dolní Rožínka

středa – čtvrtek 14. - 15. října 2020
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pořádáno pod záštitou prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 17. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

  TEMATICKÉ OKRUHY
Okruh I Betony v extrémních podmínkách
  odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Okruh II Vysokohodnotné betony
  odborná garance doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Okruh III Ostatní speciální betony
  odborná garance Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
  Přípravný výbor konference
  prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference 
  doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
  Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
  doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • VYZÝVÁME ZÁJEMCE o PŘEDNESENÍ PŘÍSPĚVKU na konferenci, aby jej přihlásili ZDE. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku konference v češtině v elektronické podobě s přiděleným ISBN.
  • VYBRANÉ VĚDECKÉ PUBLIKACE budou publikovány v angličtině v elektronickém sborníku konference publikovaném v AIP Publishing. Vyzýváme zájemce o tuto publikaci, aby ji přihlásili ZDE
  • Vybrané vědecké publikace z loňské konference jsou publikovány v Special Concrete and Composites 2019, 16th International Conference v AIP Publishing, indexováno ve Scopus.
  TERMÍNY PRO ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované česky ve sborníku s přiděleným ISBN, po konferenci ke stažení z webu konference
15.08.2020 Dodání abstraktu pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz a zaslání Přihlášky odborného příspěvku ZDE
15.08.2020 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
15.09.2020 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Maximální rozsah 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát Ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině)
Zveřejnění Ve sborníku konference (elektronická verze v češtině, s přiděleným ISBN, ke stažení z webu konference)

 

  TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O PUBLIKOVÁNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE V AIP Publishing (SCC2019 publikováno v Special Concrete and Composites 2019, 16th International Conference v AIP Publishing, indexováno ve Scopus)
15.08.2020 Dodání abstraktů odborných příspěvků pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
subrtova@sekurkon.cz
15.08.2020 Potvrzení o přijetí vybraných odborných příspěvků
28.08.2020 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
15.09.2020 Zaslání recenzních posudků autorům
30.09.2020 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování
připomínek recenzentů
Formát viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v angličtině v AIP Publishing)
  Přihlášku k vědecké publikaci v AIP Publishing najdete ZDE
  Harmonogram konference
  Úterý 13. října 2020
18.00 - 20.30 Večeře (pokud byla objednána), příprava posterové sekce
  Středa 14. října 2020
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00 Registrace účastníků, příprava posterové sekce
09.00 - 17.00 Jednání konference
19.00 - 23.00 Společenský večer
  Čtvrtek 15. října 2020
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.40 - 08.45 Odjezd autobusu od Hotelu Skalský Dvůr na fakultativní exkurzi (pokud byla objednána)
09.00 - 13.00 Exkurze do Podzemního výzkumného pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO, Dolní Rožínka, počet míst omezen, objednejte společně s Přihláškou nebo na subrtova@sekurkon.cz
13.30 Předpokládaný návrat z exkurze k Hotelu Skalský Dvůr
12.00 - 14.00 Oběd (pokud byl objednán)

 Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů