Přihlásit / Registrace

Termín bude upřesněn po uklidnění situace! Ocelové konstrukce na pozemních komunikacích

Termín bude vypsán po ukončení omezení kvůli epidemii
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99581
Cena od: 4300 bez DPH

Ocelové konstrukce na pozemních komunikacích

Termín 26.3. byl zrušen kvůli opatřením proti epidemii Covid 19. Náhradní termín bude vypsán v momentě, až se situace uklidní a omezení budou zrušena. Děkujeme za pochopení!

Členové České asociace ocelových konstrukcí mají slevu 900,-Kč na účastnickém poplatku.

Anotace
Pod pojmem pozemní komunikace si můžeme představit rozsáhlý celek, ve kterém ocelové konstrukce zaujímají svou nedílnou součást. Celý průběh zhotovení ocelové konstrukce se skládá z mnoha dílčích etap, kdy jediným a prvořadým cílem je dosažení požadovaných kvalitativních parametrů. Cílem tohoto semináře je představení realizovaných projektů ocelových konstrukcí, rozbor problematiky a postupů realizace a odborná diskuse. Výsledkem semináře má být soubor informací, které lze úspěšně využít při realizaci budoucích projektů ocelových konstrukcí na pozemních komunikacích.

Cílová skupina
Seminář je určen pro investory, zhotovitele, specialisty TDI, projektanty a širokou odbornou veřejnost.

Obsah:
1. Svařované konstrukce a výrobky vyskytující se na stavbách pozemních komunikací – vztah k TKP 19A, požadavky na kvalitu výroby a montáže
2. Mostní objekty z ocelových trub z vlnitého plechu – protikorozní ochrana
3. Nejčastěji se vyskytující vady nátěru ocelových konstrukcí pozemních komunikací

Lektoři:
Ing. Martina Mrvová

Od roku 2004 působí jako stavební dozor na stavbách pozemních komunikacích se specializací na betonové a ocelové mosty. Je členem České asociace autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Od roku 2007 se specializuje výhradně na ocelové konstrukce, jejich výrobou, montáží a protikorozní ochranou. Spolupracuje s firmou INSET s.r.o. na komplexních diagnostikách Ocelových mostních konstrukcí. Od roku 2012 je držitelem Mezinárodního svářečského diplomu IWE. V současné době je jednatelkou společnosti a podílí se na výstavbě ocelových mostních konstrukcí.


Ing. René Siostrzonek, Ph.D.

Profesně se protikorozní ochraně věnuje od roku 2007. Po dokončení doktorského studia na VŠB - Technické univerzitě Ostrava nastoupil do společnosti Vítkovice Power Engineering, a.s., kde pracoval jako technolog protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. V roce 2011 nastoupil do společnosti Rembrandtin, s.r.o. v Ostravě, která byla v roce 2012 změněna na P.Z.S. Group, s.r.o. Zde pracoval jako technický manažér a obchodní zástupce. Mezi léty 2014 a 2017 pracoval jako odborný asistent na VŠB - Technické univerzitě Ostrava (Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Ústav strojírenských materiálů a povrchových úprav). V současné době, jako jednatel firmy, se nadále intenzivně věnuje oboru protikorozní ochrany materiálu.

Certifikovaný korozní inženýr, č. certifikátu 401-0118. Odborný garant sekce povrchových úprav, Mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL

Česká svářečská společnost ANB – přednášející v kurzech pro kvalifikaci I/EWE, I/EWT, I/EWS, I/EWP


Ing. Vít Dorničák, Ph.D.

Profesně se již od roku 2004 věnuje protikorozní ochraně materiálů, zejména ocelových konstrukcí. V letech 2004 až 2008 pracoval na různých manažerských pozicích ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (závod HARD Jeseník), od listopadu 2008 do současnosti pracuje jako inspektor protikorozní ochrany ve společnosti Hempel (Czech Republic) s.r.o. Zároveň působí jako soudní znalec v oboru chemie se specializací na protikorozní ochranu, chemii a technologii anorganických materiálů, nebezpečné chemické látky a protipožární ochranu ocelových konstrukcí.
Od roku 2012 je držitelem mezinárodního certifikátu inspektora povrchových úprav FROSIO stupně 3.

Harmonogram semináře:

8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 15:00 Seminář

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů