Přihlásit / Registrace

SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY

28. ledna 2020
Hotel Olšanka - sál PRAHA, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3

Kód akce: 99577
Cena od: 2.500Kč bez DPH

SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY

Cíl semináře:

 • Seznámit účastníky s problematikou stavebních ložisek a mostních závěrů, zejména s platnými normami a připravovanými změnami v oblasti certifikace, resortními předpisy ŘSD ČR a SŽDC s.o. Z hlediska správců staveb seznámit s jejich stavem, častými vadami a zhodnotit náklady na údržbu.

Seminář je určen:

 • Pro autorizované osoby, pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost, správce staveb.

Program:

8:30 - 9.00 - Registrace
9:00 – 10:30

 • Aktualizace TP 86 – změny oproti TP 86:2009
  Ing. Jan Volek, Ing. Petr Matoušek
 • Požadavky na zkoušení mostních závěrů
  Daniel Balla, DiS.

Diskuse
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:30

 • Certifikace mostních závěrů
  Roman Ondruška, Ing. Miroslav Šťastný, Bc. Ivana Bažatová
 • Systém Mageba pro snížením šíření hluku od mostních závěrů směrem pod most
  Ing. David Jelínek
 • Řešení odvodnění u hřebenových mostních závěrů firmy Freyssinet
  Ing. Marek Vachtl

Diskuse
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00

 • Maurer Wanderschwelle - Dilatační zařízení pro velké železniční mosty
  Závady na ložiskách s konstrukcí proti zdvihové síle
  Informace o aplikaci ETAG 032 – EAD v evropských zemích
  Ing. Lucian Parolli (tlumočení Ing. Eduard Cirmon)
 • Řídicí systémy mostních závěrů
  Ing. David Knoll
 • Kobercové mostní závěry Transflex
  Manuel Anton
 • Diskuse

Změna v programu vyhrazena!
Stále se můžete přihlašovat se svými příspěvky.

Zástupci ŘSD ČR, SŽDC, SFDI a státní správy mají nárok na snížené vložné.

U zahraničních hostů bude zajištěn překlad.

Pro dopravu na seminář doporučujeme využít MHD. Tramvajová i autobusová zastávka je přímo u hotelu - zast. Olšanské náměstí.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů