Přihlásit / Registrace

Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru

4. února 2020
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno, konferenční sál

Kód akce: 98292
Cena od: 2.000 bez DPH

Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT 1 bod a ČKA - 2 body.


Z organizačních důvodů zrušeno!


Cíl semináře:

 • Cílem semináře je poskytnout pracovníkům pohybujících se v přípravě a realizaci staveb pozemních komunikací případně i odborné veřejnosti ucelený přehled novelizací právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství mající vliv na navrhování, přípravu a provádění staveb pozemních komunikací.

Seminář je určen:

 • Pro, správy a údržby silnic, správce silniční sítě, technické dozory staveb, projektanty a investory, stavební a investiční úřady, širokou stavební veřejnost.

Lektoři:

 • JUDr. Petra Adámková, Ph.D., právnička, specialistka na právo ve stavebnictví
 • Ing. Luděk Mališ, ředitel firmy PavEx Consulting s.r.o.
 • doc. Dr. Ing. Michal Varaus - vedoucí ústavu, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací

Program:

 • Novelizace poruch netuhých vozovek a jejich diagnostika
     Ing. Luděk Mališ
 • Technologické novinky v oblasti silničního stavitelství a novelizace předpisů
     doc. Dr. Ing. Michal Varaus
 • Legislativní část (odpoledne) - JUDr. Petra Adámková
 •    Novela stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich vliv na přípravu    staveb PK (Společné povolení, problematika §184a, závazná stanoviska    dotčených orgánů, změny u kolaudace a další).
 •    Změny v oblasti dokumentace stavby.
 •    Změny pro výkon TDI, kvalifikační požadavky, rozsah činnosti TDI.
 •    Vybrané otázky smluvních vztahů - SOD, Příkazní smlouva (kontrolní činnost,    odpovědnost za vady, záruky, reklamace, vícepráce).

Časový harmonogram:

08.45 - 09.00- Registrace účastníků
09.00 - Zahájení, přednáška
Novelizace katalogu poruch netuhých vozovek a jejich diagnostika.

10.00 -10.15 - Přestávka, káva, občerstvení
10.15-11.00 - Pokračování přednášky

11.00 - 12.30 - Přednáška
Technologické novinky v oblasti silničního stavitelství a novelizace předpisů.

12.30- 13.00 - Přestávka - oběd (z nabídky hotelového menu je v ceně semináře- bez nápoje)
13.00- 16.30 - Blok přednášek z legislativy

16.45 - Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží písemné prezentace zpracované lektory, osvědčení ČKAIT a ČKA.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů