Přihlásit / Registrace

ZRUŠENO!!! SMLUVNÍ PODMÍNKY FIDIC V ČESKU A ZAHRANIČÍ: AKTUÁLNÍ INFORMACE

22. dubna 2020
Místo konání bude upřesněno

Kód akce: 98295
Cena od: 2.900Kč bez DPH

V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNĚ SITUACE ZPŮSOBENÉ PANDEMIÍ COVID-19 RUŠÍME SEMINÁŘ V TERMÍNU 22.4. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE VČAS OZNÁMEN.

Vzhledem k uzavření Hotelu Slavia Brno ze strany majitele hledáme nyní nové prostory pro konání našich seminářů.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA.
Seminář je organizován ve spolupráci se společností CCConsulting s.r.o.

Charakteristika semináře:

 • Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů).

Seminář je určen:

 • Seminář je zaměřen na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.

Účastníci obdrží prezentaci lektora v tištěné formě a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.

Program:
08:30 - Registrace
09:00 - Zahájení
09:00 - 10:30 – 1. blok

 • Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. FIDIC. Česká účast ve FIDIC. Standardizace v ČR a zahraničí. Rozlišení smluvních podmínek FIDIC. Základní součásti smlouvy o dílo podle FIDIC. Zvláštní podmínky. Požadavky objednatele. Odpovědnost za projektovou dokumentaci. Metody dodávky. Design-Bid-Build, Design-Build (včetně EPC) a Construction Management.
 • Alokace rizik podle FIDIC. CONS (Červená kniha). Struktura CONS . P&DB (Žlutá kniha). Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Zelená kniha - Short Form of Contract. DBO. Struktura DBO. Public Private Partnership a FIDIC DBO. Další vzorové dokumenty FIDIC. Alokace rizik objednatele a zhotovitele v 1999
 • First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha).
 • FIDIC v Česku. Metodiky. Správce stavby. Dodatečné stavební práce a změny a úpravy v kontextu ZZVZ. Průběh prací. Zpoždění. Přerušení. Přímé platby pod zhotovitelům. Limitace odpovědnosti. Příprava zvláštních podmínek. Úpravy ve zvláštních podmínkách. Následky narušení rozumné alokace rizik. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě.

12:15 - 13:00 - Oběd z menu hotelu Slavia – (společný v ceně semináře)
13:00 –14:30 – 3. blok

 • Cena díla podle FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková - tzv. "měřená zakázka" a cena nákladová).
 • Řízení času podle FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim. Time at large. Time is of the essence. CPM. Akcelerace. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.

10:30 – 10:45 - Přestávka na kávu
10:45 - 12:15 – 2. blok
12:15 - 13:00 - Oběd z menu hotelu Slavia – (společný v ceně semináře)
13:00 –14:30 – 3. blok

 • Cena díla podle FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková - tzv. "měřená zakázka" a cena nákladová).
 • Řízení času podle FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim. Time at large. Time is of the essence. CPM. Akcelerace. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.
 • Claimy a Claim Management podle FIDIC. Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání claimů. Cenotvorba. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci.
 • Změny a změnové procesy podle FIDIC. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Akcelerace. Řešení sporů. Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC.

14:30 - Předpokládané ukončení semináře

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů