Přihlásit / Registrace

Geologie pro pozemní stavitelství v souladu s Eurokódem č. 7 - nový termín v jednání

2021
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99574
Cena od: 3700 bez DPH

Geologie pro pozemní stavitelství v souladu s Eurokódem č. 7

Na základě vládních opatření jsme nuceni přesunout konání semináře z termínu 4. 11. 2020 na dobu, až se situace uklidní. Zatím nebyl stanoven konkrétní termín. O změnách Vás budeme informovat.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod.

Cílem akce je přiblížit vedoucím projektů geotechnických návrhů možnosti geologie pro pozemní stavitelství a práci geologa při vedení projektů podle EC7

Na příkladech z praxe lektora nebo i Vašich projektů ukázat výhody vedení projektu podle EC7, zejména:

• koordinace a vedení prací podle finančních toků, územních a stavebních řízení, stupně požadované projektové dokumentace atd.
• získávání dat pro přípravu projektů geotechnických průzkumů, stavebních monitoringů a monitoringu ke sledování účinnosti geotechnických řešení
• podpora pro stanovení hodnotících kritérií výběrových řízení/soutěží
• sladěním požadavků na zadání geologických prací se zadáním projektanta

Anotace
Zakládání staveb/geotechnických konstrukcí podle normy EC7 dává projektantům možnost do poslední chvíle měnit konečný návrh způsobu založení stavby. Proč? Dává tak časový prostor geologovi pro pozemní stavitelství ověřit si a pochopit geologickou stavbu území v určité komplexnosti.

Pak lze při spolupráci geolog/projektant využít poznatků z průzkumů správně. Tedy např. vybrat geotechnické parametry a zohlednit geologická rizika stanovením bezpečnostních koeficientů.

Geotechnické návrhy nejsou rutinní činností. Vedení zakázky podle EC7 umožňuje realizovat tvořivost a neuzavírá zakládání staveb do pevných rámců jako původní normy.

Tento přístup k vedení projektů podle EC7 si vynucuje rozloučit se s inženýrskou geologii a nastavit práci geologa pro pozemní stavitelství vhodnějším způsobem, tedy nejlépe oborem novým.

Inženýrská geologie v sobě nese mnoho konotací z minula. Je jednodušší využít nových pojmů a zásad obsažených v EC7, než se snažit naroubovat staré zvyky a postupy na nové podmínky a možnosti.

Komu je seminář určen
Projektantům základů staveb a jiných geotechnických konstrukcí, řešení a architektům.

Také je vhodný pro posluchače přírodních věd oboru geologie, kteří se chtějí specializovat na geologii pro pozemní stavitelství.

Lektor: RNDr. Ivo Novosad

Celoživotně se lektor zabývá mapováním geologických rizik, zejména liniových staveb. Následně se věnoval projektováním a realizací monitorovacích systémů ke sledování účinnosti geotechnických opatření ke snížení těchto rizik.
V rámci průzkumu pro elektrárnu na biomasu u Klatov (2013) se začal intenzivně věnovat normě EC7.
V současnosti dokončuje projekt implementace podnikové metrologie v leteckém a raketovém průmyslu.

Časový harmonogram
9:00 – 10:30 Proč nemůže být geologie inženýrská.
Příklady: D8, VD Šance, VTL plynovody

10:45-12:00 Co znamenají zásady v EC 7. Řešení v geotechnické kategori – investiční etapy. Konzultace k vašim projektům minulým, současným, aneb jak by se mohlo postupovat podle EC 7.

12:30-14:30 Výběr geotechnických parametrů, co znamená obecná vhodnost základové půdy. Zprávy o výsledcích geologických průzkumů

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů