Přihlásit / Registrace

Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů

12. listopadu 2020
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1, 603 00 Brno, sál F- 4.poschodí

Kód akce: 98291
Cena od: 2100Kč bez DPH

Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů

Vzhledem k uzavření Hotelu Slavia Brno ze strany majitele hledáme nyní nové prostory pro konání našich seminářů. 

Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA.

Cílem semináře:

 • je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené zákonem č. 225/2017, zákonem č. 169/2018 a zákonem č. 312/2019 a dále změny v právních předpisech a činnostech správních orgánů, které má přinést v současné době projednávaný tzv. liniový zákon (novelizace zákona č. 416/2009 Sb). Upozornit na změny v právních předpisech v oblasti navrhování staveb, praxi v oblasti vydávání závazných stanovisek činnosti a nastínit vývoj plánovaných koncepčních změny stavební legislativy.

Seminář je určen:

 • Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektorka: 
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 - Registrace účastníků
09.00 - 10.15 - 1. Blok přednášek
10.15 - 10.30 - Přestávka - káva
10.30 - 12.00 - 2. Blok přednášek
12.00 - 12.45 - Přestávka - občerstvení
12.45 - 13.30 - 3. Blok přednášek
13.30 - 14.00 - Diskuse, závěr semináře

Obsah semináře:

 • Změny provedené novelou z.č. 225/2017 Sb. a jejich dopad na přípravu staveb
 • Přehled změn vybrané stavební legislativy v roce 2019/2020
 • Změny v oblasti dokumentací staveb
 • Nové pojmy ve stavebním zákoně a jejich limity a využití v praxi (soubor staveb)
 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování- novelizace § 96 b, praxe
 • Připravované změny legislativy pro vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů
 • Problematika staveb na cizím pozemku - § 184a)
 • Společné povolení
 • Problematika kolaudace staveb ve světle metodických pokynů a novelizace SZ
 • Stavby v režimu zákona 416/2009 Sb., ve znění novely 169/2018 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury – přiblížení dopadu připravované novelizace tzv. liniovým zákonem - Navrhované změny v oblasti územního plánování (územní rozvojový plán)
 • Vývoj plánovaných koncepčních změn stavební legislativy a jejich dopad pro investory a do činnosti AO.

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou, osvědčení MV ČR, ČKAIT a ČKA.

 

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů