Přihlásit / Registrace

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

16. ledna 2020
Hotel SLAVIA, Solniční 15/17, Brno, Konferenční sál, přízemí

Kód akce: 98289
Cena od: 2.500Kč bez DPH

ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ A MISTRY

Školení je pořádáno ve spolupráci s VUT FAST v Brně – Ústavem technologie, mechanizace a řízení staveb.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení s platností na 3 roky.

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání.
ČKAIT - A3-1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body

Charakteristika školení:

  • seznámení účastníků s problematikou řízení stavebních činností, se kterou se stavbyvedoucí a mistři setkávají denně v oblasti zákonů, přípravy staveb, činnosti stavbyvedoucího, kvality stavebních prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Školení je určeno:

  • stavbyvedoucím, mistrům a ostatním osobám činným v rámci procesu výstavby.

Materiály:

  • prezentace přednášejících

Program školení:
LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKOU PŘÍPRAVOU

  • Veřejné stavební právo, Stavební zákon a prováděcí předpisy ve vazbě na přípravu staveb.
  • Vybrané pojmy z oblasti stavebního práva. Oprávnění k realizaci stavby, vybraná ustanovení SZ. Dokumentace staveb a její změny. Sankční opatření na úseku výstavby.
  • Kontrolní a dozorová činnosti SU.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

BEZPEČNOST PRÁCE

  • Vztahy v oblasti BOZP; povinnosti zhotovitele při zajišťování BOZP; požadované dokumenty; školení při vstupe na staveniště; jak předcházet sankcím a nehodám.

Ing. Jitka Vlčková

PRÁCE STAVBYVEDOUCÍHO A MISTRA

  • Stavebně technologická příprava staveb. Práce stavbyvedoucího a mistra, jejich práva a povinnosti, vedení stavebního deníku, Cena stavebních prací -cenová soustava, soupisy prací a fakturace, změnové práce a změnové listy v návaznosti na veřejné financování

Ing. Boris Biely

VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

  • Nejčastější příčiny ad a poruch na stavbách, prevence vzniku vad a poruch při realizaci stavebních prací. Terminologie, legislativa, stavebně technické průzkumy, posouzení vad a poruch, příklady z praxe.

Ing. Yvetta Diaz

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. – právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Ing. Jitka Vlčková – vysokoškolský pedagog – VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb se specializací na bezpečnost práce.

Ing. Boris Biely – vysokoškolský pedagog na VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, se specializací na realizaci staveb a řízení stavební výroby, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby.

Ing. Yvetta Diaz – vysokoškolský pedagog – VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb se specializací na realizaci staveb a řízení stavební výroby, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
08:30 – 10:40 Legislativní předpisy - JUDr. Petra Adámková
10:40 – 11:00 Přestávka - káva
11:00 – 12:00 Bezpečnost práce - Ing. Jitka Vlčková
12:00 – 12:45 Oběd z menu hotelu SLAVIA
13:00 – 14:30 Práce stavbyvedoucího a mistra - Ing. Boris Biely
14:40 – 16:00 Vady a poruchy - Ing. Yvetta Diaz
16:00 – 16:10 Předání akreditovaných osvědčení s platností na 3 roky

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů