Přihlásit / Registrace

Příprava a řízení stavebního projektu – Best Practice

10. října 2019
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99571
Cena od: 2900 bez DPH

Příprava a řízení stavebního projektu – Best Practice

Charakteristika semináře:

V rámci semináře si účastníci osvojí základy strategie projektového řízení, časového plánování, ekonomické nastavení projektu –financování, cash flow, až po výběr subdodavatelů a řízení kvality na stavbě.

Seminář je určen:

pro pracovníky zajišťující přípravu staveb (obchodní oddělení stavebních firem), realizační přípravu, stavbyvedoucí, vedoucí projektových týmu.

Lektoři: Ing. Kamil Tesař a Bc. Marek Wdowka, Aut.tech.

Program:

Projektové dokumentace dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a následných novel
Základy územního a stavebního řízení
Příprava projektu / Zadávací dokumentace (výkaz výměr, SoD, projektová dokumentace, přílohy)
Sestavení časového plánování / Harmonogram projektu / Ganttův diagram
Sestavení plánu Cashflow
Plán zajištění BOZP
Strategie řízení projektu
Příprava staveniště
Subdodavatelský systém / Nákup dodávek a subdodávek
Koordinace a kontrola řízení průběhu stavby a administrace
Řízení kvality projektu
Financování a fakturace, garance, zádržné, pojištění
Přejímky, vady a nedodělky, uvedení do provozu

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 15:00 seminář

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů