Přihlásit / Registrace

18. DISKUZNÍ SEMINÁŘ K TÉMATŮM 24. SYMPOZIA MOSTY 2019

14. - 15. října 2019
Hotel Bílá Růže, Fráni Šrámka 169, Písek

Kód akce: 98287
Cena od: 2.500Kč bez DPH

18. DISKUZNÍ SEMINÁŘ K TÉMATŮM 24. SYMPOZIA MOSTY 2019

spojený s exkurzí na:

Nová visutá lávka přes Otavu v Písku

Obr


Významné železniční mosty na trati Sudoměřice - Votice

ohl


ZAMĚŘENÍ AKCE

V návaznosti na 24. Mezinárodní sympozium Mosty 2019 bude uspořádán již 18. diskuzní seminář. Tak jako v předcházejících letech se bude seminář týkat aktuální problematiky, která úzce souvisí s mostařskými novinkami a problémy. Součástí semináře bude odborná exkurze. 

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT. Celoživotní program vzdělávání A3 – 2 body. ČKA – 2 body.

CÍL AKCE

Seminář poskytne široké mostařské veřejnosti prostor a možnost odborného vyjádření v návaznosti na témata a přednášky letošního sympozia.

Diskuzní seminář je mimo jiné vhodnou příležitostí k navázání dalších pracovních i osobních kontaktů.

PROGRAMU

1. DEN – PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA 2019


09:30 - 10:00

Registrace účastníků
10:00 - 12:15 Zahájení a dopolední blok přednášek
  VYHODNOCENÍ 24. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA MOSTY 2019
  Ing. Dana Wangler, předsedkyně přípravného výboru
  PROVÁDĚNÍ DIAGNOSTIK MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z POHLEDU SPRÁVCE
  Ing. arch. Eva Strejčková, Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  LIBEŇSKÝ MOST
  prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. FEng., ČVUT v Praze a Metrostav a.s.
  DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTU LEGIÍ V PRAZE PŘES VLTAVU
  Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o.
  PRAŽSKÉ MOSTY: PROBLÉMY STARŠÍCH SEGMENTOVÝCH KONSTRUKCÍ TYPU VS (VLTAVSKÁ, SLÁNSKÁ)
  Ing. Petr Souček, Pontex, spol. s r.o.
  DISKUSE
   
  ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU V PETROVĚ DO PORUŠENÍ - PRVNÍ POZNATKY
  doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze
12:15 - 13:15 Polední přestávka - oběd
13:15 - 18:00 Odpolední blok přednášek
  EFEKTIVNÍ PROJEKTOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ S PODPOROU 4D
  Ing. Martin Kovač, ALLPLAN Česko s.r.o.
  HISTORIE MOSTU VYSOČINA
  doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
  PROJEKT REKONSTRUKCE MOSTU VYSOČINA
  Ing. David Marván, PIS PECHAL s.r.o.
  REALIZACE REKONSTRUKCE MOSTU VYSOČINA
  Ing. Radovan Hofírek, Ing. Jiří Salava, Metrostav a.s.
  ZKUŠENOSTI S PROVÁDĚNÍM MOSTNÍCH DOZORŮ
  Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.
  DISKUSE
   
15:30 - 16:00 Coffee break
  PŘEDPJATÉ MOSTY V SÍTI SŽDC - STAV A JEJICH VÝHLED
  Ing. Miroslav Teichman, SŽDC, s.o.
  PROBLEMATIKA PŘEDPJATÝCH MOSTŮ VE SPRÁVĚ ŘSD ČR
  Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR
  DISKUSE
   
  POZNATKY Z REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB V ČR A V EVROPĚ
  Daniel Balla, DiS., ČSS a UM
  LÁVKA PŘES OTAVU V PÍSKU
  Ing. Vladimír Janata, CSc., Excon, a.s.
  REALIZACE VÝZNAMNÝCH MOSTŮ NA PŘELOŽCE TRATI V ÚSEKU ČERVENÝ ÚJEZD - VOTICE V RÁMCI STAVBY MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE U TÁBORA – VOTICE
  Petr Novotný, OHL ŽS, a.s.
18:00 Ukončení 1. dne jednání
19:00 Večerní společenské diskuzní setkání

2. DEN – ÚTERÝ 15. ŘÍJNA 2019

07:00 Snídaně pro ubytované hosty
09:00 Sraz před Hotelem Bílá Růže
09:00 - 11:00 PĚŠÍ EXKURZE NA VISUTOU LÁVKU PŘES OTAVU V PÍSKU
  garant: Ing. Vladimír Janata, CSc., Excon, a.s.
11:00 - 12:00 Přejezd vlastní dopravou na druhou část exkurze
12:00 - 14:00 VÝZNAMNÉ ŽELEZNIČNÍ MOSTY NA TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE
  garant: Petr Zbraněk, OHL ŽS, a.s.

Upozorňujeme, že hromadná doprava není zajištěna. Občerstvení není součástí exkurze.

Změna v programu vyhrazena!

FIREMNÍ PREZENTACE - možnost přihlašování ZDE

Ubytování je TÉMEŘ VYPRODÁNO! POSLEDNÍ VOLNÉ POKOJE. Ubytování je zajištěno v Hotelu Bílá Růže, místě konání, Hotelu City Písek a Hotelu Art Písek. Součástí ceny je snídaně. Ubytování se objednává v přihlašovacím formuláři. Další ubytování doporučujeme hledat přes booking.com. 

Mgr. Daniela Pivodová

Koordinátorka akce
Bližší informace můžete získat na tel. čísle +420 604 271 835, nebo pošlete e-mail: pivodova@sekurkon.cz

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů