Přihlásit / Registrace

ZRUŠENO! Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b

26. listopadu 2019
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98283
Cena od: 1800 bez DPH

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b

Seminář byl z organizačních důvodů zrušen!

Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA - 2 body.

Cíl semináře:
Cílem školení je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem 225/2017 s navazujícími právními předpisy do praxe v oblasti přípravy staveb, upozornit na změny v postupech stavebních úřadů i dotčených orgánů jak u obecných, tak speciálních staveb, přiblížit problematiku umisťování souborů staveb, liniových staveb i upozornit na aktuální novelizaci § 96b (vydávání závazných stanovisek) s účinností od 1.9.2018.

Seminář je určen:
Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Program:
Změny provedené novelou SZ a jejich dopad na přípravu staveb a činnost AO
Změny souvisejících právních předpisů v přehledu
Změny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pravidla pro užití razítka AO
Nové pojmy ve stavebním zákoně a jejich využití v praxi - soubor staveb v praxi stavebních úřadů
Změny v příslušnosti stavebních úřadů, orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, Závazné stanovisko orgánu územního plánování- novelizace § 96 b,
Územní řízení a nové principy při umisťování a povolování staveb
Problematika staveb na cizím pozemku - § 184a)
Společné povolení
Změny v oblasti povolování staveb (stavební povolení, ohlášení )
Problematika kolaudace staveb
Metodické pokyny MMR vydávané v souvislosti s novelou
Stavby v režimu zákona 416/2009 Sb., ve znění novely 169/2018 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury

Lektoruje: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.15 Blok 1
10.15 - 10.30 Přestávka – káva
10.30 - 11.45 Blok 2
11.45 - 12.00 Přestávka
12.00 - 12.30 Blok 3
13.00 – závěr, oběd z menu hotelu bez nápojů

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a akreditované osvědčení MV ČR a osvědčení ČKAIT a ČKA.

Akci připravuje
Dana Baňochová
Koordinátorka akce
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 605 217 792, nebo pošlete e-mail: banochova@sekurkon.cz

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů