Přihlásit / Registrace

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

28. ledna 2020
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98282
Cena od: 2000 bez DPH

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Seminář je akreditován MVČR pro průběžné vzdělávání pro úředníky s přiděleným číslem akreditace AK/PV-161/2018

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1 bod, ČKA – 2 body.

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen:
Pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.
Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Program:

• Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce, rozsah působnosti TDS jako autorizované osoby
• Odpovědnost TDI – profesní, pracovněprávní, správněprávní, trestní a smluvní,
• TDS ve vazbě na veřejné stavební právo- Změny stavebního zákona a vliv na výkon TDI - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO, pravidla užití autorizačního razítka, dokumentace stavby a vedení stavebního deníku
• TDS ve vazbě na soukromé právo – TDI v procesu přípravy a realizace staveb –smluvní vztahy, vybrané promlémy v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy, výkon kontrolní činnosti, předání díla, odpovědnost za vady díla, reklamace
• Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

 

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Blok 1,2 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
10.45 - 11.00 Přestávka - káva
11.00 - 12.00 Blok 3 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
12.15 – 12.45 Přestávka - oběd (z hotelového menu bez nápoje -v ceně semináře)
12.45 - 15.00 Blok 4 – Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách
(Ing. Martin Mohapl, Ph.D.)
15.00 – Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží materiály zpracované první lektorkou, osvědčení ČKA.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů