Přihlásit / Registrace

Poruchy dopravních staveb a jak jim předcházet

4. června 2019
AUTOKLUB, Opletalova 29, Praha 1

Kód akce: 99562
Cena od: 2700 bez DPH

Poruchy dopravních staveb a jak jim předcházet

Seminář je organizován ve spolupráci s ŘSD ČR

Anotace

Při extrémním objemu stavebních prací v současné době se začíná výrazně projevovat nedostatek stavebních zdrojů a kapacit. Je tedy nutné hledat nové technologie, které umožní více využívat recyklované materiály a nová řešení při výstavbě dopravních a inženýrských staveb.

Zároveň je ale nutné mít tato řešení prověřená a musí být funkční po celou dobu životnosti stavby.
Je tedy nutné, aby každá konstrukce byla dobře navržena a při realizaci byly důsledně zabudovány materiály mající takové vlastnosti, které zaručí bezproblémovou živostnost díla.

Pro vlastníka a provozovatele objektu je také velmi podstatné, aby dílo vyžadovalo minimální a jednoduchou údržbu.

Pro životnost mostních objektů je nejdůležitější dobře provedená izolace a odvodnění, pro životnost komunikací dobře provedené a stálé podloží, a také dobře udělané odvodnění ať povrchové či podpovrchové. Říká se, že chybami se člověk učí, a proto je poznání optimálního řešení většinou draze vykoupeno chybami zjišťovanými v průběhu výstavby.

Cílem tohoto semináře je Vás seznámit s nejčastějšími chybami při návrhu a realizaci, a také s „novými" technologiemi, které můžou zajistit dlouhodobou životnost stavby, a tím také snížit náklady na celkový životní cyklus stavby.

Seminář je určen hlavně pro investory, projektanty, stavební firmy a následné vlastníky objektů

Program semináře:

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:30 ŘSD ČR úvodní blok – Daniel Balla, DiS., ŘSD ČR
9:30 – 10:30 Poruchy komunikací – geosyntetika a recykláty při výstavbě a opravách komunikací a sanace neúnosných podloží – Bc. Tomáš Jangl
10:30 – 11:00 Hydroizolace odvodňovacích žlabů – Ing. Petr Martínek, BASF Stavební hmoty ČR

11:00 – 11:20 Přestávka

11:20 – 12:00 Poruchy protikorozní ochrany – Ing. Jan Kudláček, ČVUT
12:00 – 13:00 Závady na odvodnění mostů – anomálie a fámy v praxi - Ing. Jaromír Končický, VLČEK SOLUTION, s.r.o. a KOGA Bau s.r.o.

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 14:30 Nejčastější poruchy na gabionových konstrukcích, chyby v návrhu – Ing. Ladislav Terš, PROGEOCONT s.r.o.
14:30 – 14:45 Stabilizace svahů a opěrné zdi z geosyntetik – Bc. Tomáš Jangl
14:45 – 14:55 Výztuhy vozovek z ocelových sítí – Ing. Michal Nohejl
14:55 – 15:25 Poruchy izolace mostů – Ing. Jan Horský, HORSKÝ s.r.o., Akreditovaná stavební laboratoř
15:25 – 16:00 Nejčastější závady na kanalizacích. Nová metodika pro kamerové prohlídky - Ing. Přemysl Socha, ŘSD ČR
16:00 - 16:15 Nejčastější vady při přejímání objektů – Daniel Balla, DiS., ŘSD ČR

16:15 Závěr semináře

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů