Přihlásit / Registrace

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

28. března 2019
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98279
Cena od: 2100 bez DPH

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem akreditace AK/PV-160/2018

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen:
Pro pracovníky stavebních firem, úředníky, projektanty, stavební a investiční úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Program:
• Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce.
• TDS ve vazbě na veřejné stavební právo (vybrané zákony a prováděcí předpisy), obecné požadavky na výstavbu, kontrolní činnost, dokumentace stavby (PD, stavební deník).
• TDS ve vazbě na soukromé právo – změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy, změny v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.
• Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Blok 1,2 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
10.45 - 11.00 Přestávka - káva
11.00 - 12.15 Blok 3 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
12.30 – 13.00 Přestávka - oběd (z hotelového menu -v ceně semináře)
13.00 - 15.00 Blok 4 – Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách
(Ing. Martin Mohapl, Ph.D.)
15.00 – Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží materiály zpracované první lektorkou, akreditovaná osvědčení MV ČR a ČKAIT a ČKA

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů