Přihlásit / Registrace

Požadavky na výstavbu, kvalifikace účastníků výstavby.

17. října 2019
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98278
Cena od: 1900 bez DPH

Seminář byl z organizačních důvodů zrušen!

POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAITceloživotní program vzdělávání A3 – 3 body, ČKA – 2 body

Cíl semináře:

Stavební zákon a Živnostenský zákon v aktuálním znění předepisuje základní požadavky na stavby, obecné požadavky na výstavbu a kvalifikační požadavky pro účastníky výstavby tj. projektanta a stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka/stavebního dozoru u staveb svépomocí a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Všichni účastníci výstavby musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a k němu vydané prováděcí předpisy. Další požadavky vyplývají ze specifických zákonů (energetický zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách apod.).

Cílová skupina:

Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor, energetický specialista).

Program semináře:

1. Základní požadavky na stavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
2. Obecné požadavky na výstavbu podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
3. Prováděcí předpisy k základním požadavkům na stavby a k obecným požadavkům
na výstavbu.
4. Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost projektanta stavby a stavbyvedoucího
(autorizovaného inženýra, autorizovaného technika) podle Stavebního zákona č. 183/2006
Sb. a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění.
5. Požadavky na dozory ve výstavbě.
6. Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
3. Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Vazby mezi požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., Živnostenského zákona
č. 455/1991 Sb., Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Shrnutí požadavků zahrnutých do dokumentace staveb v územním řízení, projektové dokumentace ve stavebním řízení, dokumentace skutečného stavu stavby při kolaudaci stavby a stavebního deníku podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění.
6. Ukázka a rozbor pomůcek pro účastníky výstavby tzv. PROFESIS 2019.
7. Diskuze.

Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Časový harmonogram:

08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Blok 1,2,3
10.45 - 11.00 Přestávka - káva
11.00 - 12.15 Blok 4,5,6
12.30 - 13.00 Přestávka - oběd (v ceně semináře)
13.00 - 14.30 Blok 7,8
14.30 – Ukončení semináře

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů