Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2019

středa – čtvrtek 16. - 17. října 2019
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99553
Cena od: 3124Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2019

XVI. konference se zahraniční účastí
spojená s fakultativní odbornou exkurzí

středa – čtvrtek 16. - 17. října 2019

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pořádáno pod záštitou prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze a Technologické agentury ČR ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Betony v extrémních podmínkách – odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony – odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony – odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přípravný výbor konference:  
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, Ph.D. STACHEMA CZ s.r.o.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 16. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

PROGRAM

Úterý 15. října 2019

18.00 - 20.30 Večeře (pokud byla objednána), příprava posterové sekce

Středa 16. října 2019

07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00 Registrace účastníků, příprava posterové sekce
09.00    Zahájení konference
09.00 - 10.30 Odborný program - 1. část
  odborný garant: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
  BEZDRÁTOVÉ TESTOVÁNÍ CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ
  Pavel Trávníček, Jiří Němeček, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  ODOLNOST BETONŮ S OBSAHEM POPÍLKU VŮČI PŮSOBENÍ CHLORIDŮ
  Rostislav Šulc, Michal Himmel, Jiří Němeček, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  STANOVENÍ ODOLNOSTI BETONŮ PROTI PŮSOBENÍ SÍRANŮ
  Dalibor Kocáb, Ivailo Terzijski, Jiří Strnad, Pavel Louda, Fakulta stavební VUT v Brně
  SLOŽENÍ POHLEDOVÝCH VRSTEV NA BÁZI CEMENTU S MOŽNOU ÚSPOROU CEMENTU ŽULOVÉHO PRACHU
  Luboš Musil, Tereza Cibulka, Jan Vodička, Fakulta stavební ČVUT v Praze
10.30 - 11.00 Kávová přestávka
11.00 - 12.30 Odborný program - 2. část
  odborný garant: doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
  SUBTILNÍ KONZOLOVÁ KONSTRUKCE LAVIČKY Z TEXTILNÍHO BETONU
  Tomáš Vlach, Jakub Řepka, Tomáš Blažek, Zuzana Jirkalová, Petr Hájek, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  VLIV DÉLKY OŠETŘOVÁNÍ NA PARAMETRY BETONU: BETONÁŽ V LETNÍM OBDOBÍ
  Martin Alexa, Dalibor Kocáb, Petr Žítt, Fakulta stavební VUT v Brně
  DVOUVRSTVÉ CEMENTOBETONOVÉ KRYTY POD DROBNOHLEDEM TECHNOLOGA
  Ladislav Vysloužil, Skanska a.s.
  BETONOVÁ MONOLITICKÁ SVODIDLA
  Radka Sallerová, Michal Petrovič, Skanska a.s.
  CHEMICKÁ ODOLNOST POJIVA NA BÁZI SÍRANO-VÁPENATÉHO POPÍLKU
  Petr Formáček, Rostislav Šulc, Denisa Vondráčková, Martina Šídlová, Adéla Polonská, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI BETONŮ S RECYKLOVANÝM CIHELNÝM KAMENIVEM
  Tereza Pavlů, Kristina Fořtová, Jakub Diviš, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
12.30 - 14.00 Oběd
14.00 - 15.30 Odborný program - 3. část
  odborný garant: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
  BETON OBÁLKY HLAVNÍHO VÝROBNÍHO BLOKU JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN
  Jiří Jelínek
  APLIKACE KOMPOZITNÍCH VÝZTUŽÍ V KONSTRUKCÍCH S PŘERUŠENÍM TEPELNÝCH MOSTŮ – EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ CHOVÁNÍ TLAČENÝCH PRVKŮ PŘI PŮSOBENÍ BĚŽNÝCH A VYSOKÝCH TEPLOT
  Jan Prokeš, Prefa kompozity, a.s.
  KVANTIFIKACE UDRŽITELNOSTI BETONU S RECYKLOVANÝM KAMENIVEM
  Tomáš Vymazal, Kristýna Hrabová, Dalibor Kocáb, Fakulta stavební VUT v Brně
  VÝVOJ LEHKÝCH CEMENTOVÝCH POTĚRŮ NA BÁZI PĚNOVÉHO SKLA
  Martin Sedlmajer, Jiří Zach, Jan Bubeník, Vítězslav Novák, Fakulta stavební VUT v Brně
  MOŽNOSTI PROGRAMOVÁNÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÉHO TYPU MULTIFUNKČNÍCH SILIKÁTOVÝCH KOMPOZITŮ
  Karel Kolář, Jaroslava Zatloukalová, Jiří Litoš, Jan Machovec, Pavel Reiterman, Fakulta stavební ČVUT v Praze
15.30 - 16.00 Kávová přestávka
16.00 - 17.30 Odborný program - 4. část
  odborný garant: Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Ing. Petr Huňka, Ph.D.
  POKROKY TECHNOLOGIE VÁLCOVANÉHO BETONU V PŘEHRADNÍM STAVITELSTVÍ
  Ladislav Satrapa, Miroslav Brouček, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  VLIV PŘIROZENÉ VLHKOSTI RECYKLOVANÉHO BETONU NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉHO KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM
 

Pavel Tesárek, Ondřej Zobal, Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze

  VODOSTAVEBNÍ BETONY V SOUČASNÉ PRAXI
  Richard Schejbal, SWECO Hydroprojekt a.s.
  VÝVOJ MODULU PRUŽNOSTI CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ V RANÉ FÁZI ZRÁNÍ
  Dalibor Kocáb, Romana Halamová, Petr Daněk, Fakulta stavební VUT v Brně
  DISKUSE
17.30 Zakončení konference
19.00 - 23.00 Společenský večer

Čtvrtek 17. října 2019

07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.40 - 08.45 Odjezd autobusu od Hotelu Skalský Dvůr na exkurze
12.30 - 13.00 Návrat do hotelu - Oběd (pokud byl objednán)

EXKURZE

Varianta A
Podzemní výzkumné pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů -  SÚRAO, Dolní Rožínka

  • fárání do hlubinného dolu Bukov do hloubky 600m na pracoviště výzkumné laboratoře SURAO

Varianta B
Návštěva provozů firem ADOZ a MEGA-TEC v Bystřici nad Pernštejnem

  • nové výrobní haly s moderními technologiemi, progresivní technologie povrchových úprav

Počet míst je omezen, objednávat můžete společně s přihláškou.Sborník XVI. konference SPECIÁLNÍ BETONY 2019

Sborník XVI. konference SPECIÁLNÍ BETONY 2019

Vyzýváme zájemce o přednesení příspěvku na konferenci, aby jej přihlásili ZDE. Přednesené prezentace budou publikovány ve sborníku konference v češtině v elektronické podobě s přiděleným ISBN. Termíny pro dodání abstraktu a kompletního textu pro příspěvek přednesený na konferenci najdete níže.

Vyzýváme zájemce o vědeckou publikaci v AIP Publishing, indexováno ve WoS a Scopus, aby jej přihlásili ZDE. Pokyny pro zhotovení příspěvku a úpravu autorských práv najdete ZDE nebo v záložce Soubory ke stažení.

Zájemcům nabízíme možnost publikování příspěvku v recenzované on-line odborné publikaci Materials Structures Technology http://mstjournal.com/en/ (zdarma)

Special Concrete and Composites 2017, Key Engineering Materials Vol. 760, indexováno ve SCOPUS.Special Concrete and Composites 2018, ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, (elektronická verze), indexováno v DOAJ databázi.

Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol. 1054, indexováno ve SCOPUS a v Thomson Reuters (ISI) Web of Science.

  TERMÍNY PRO ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované česky ve sborníku s přiděleným ISBN, po konferenci ke stažení z webu konference, pro prodloužení termínů nás laskavě kontaktujte: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz
31.7.2019 Dodání abstraktu pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz a zaslání Přihlášky odborného příspěvku ZDE
31.8.2019 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
20.9.2019 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Maximální rozsah 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát Ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině)
Zveřejnění Ve sborníku konference (elektronická verze v češtině, s přiděleným ISBN, ke stažení z webu konference)
  TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O PUBLIKOVÁNÍ V AIP Publishing, indexováno ve WoS a Scopus, pro prodloužení termínů nás laskavě kontaktujte: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz
31.8.2019 Dodání abstraktů odborných příspěvků pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
subrtova@sekurkon.cz
31.8.2019 Potvrzení o přijetí vybraných odborných příspěvků
Template, copyrights Pokyny pro zhotovení příspěvku a úpravu autorských práv najdete ZDE nebo v záložce Soubory ke stažení.
30.9.2019 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
15.10.2019 Zaslání recenzních posudků autorům
30.10.2019 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování
připomínek recenzentů
16.-17.10.2019 Konání konference

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

 

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů