Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2019

středa – čtvrtek 16. - 17. října 2019
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99553
Cena od: 3124Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2019

XVI. konference se zahraniční účastí
spojená s fakultativní odbornou exkurzí

středa – čtvrtek 16. - 17. října 2019

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pořádáno pod záštitou prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Betony v extrémních podmínkách – odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony – odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony – odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přípravný výbor konference:  
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, Ph.D. STACHEMA CZ s.r.o.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 16. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

Vyzýváme zájemce o přednesení příspěvku na konferenci, aby jej přihlásili ZDE. Přednesené prezentace budou publikovány ve sborníku konference v češtině v elektronické podobě s přiděleným ISBN. Termíny pro dodání abstraktu a kompletního textu pro příspěvek přednesený na konferenci najdete níže.

Vyzýváme zájemce o vědeckou publikaci v AIP Publishing, indexováno ve WoS a Scopus, aby jej přihlásili ZDE. Pokyny pro zhotovení příspěvku a úpravu autorských práv najdete ZDE nebo v záložce Soubory ke stažení.

Zájemcům nabízíme možnost publikování příspěvku v recenzované on-line odborné publikaci Materials Structures Technology http://mstjournal.com/en/ (zdarma)

ČASOVÝ HARMONOGRAM  
Úterý 15. října 2019  
18.00 - 20.30 Večeře (pokud byla objednána)
Středa 16. října 2019  
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 Zahájení konference
17.30 Diskuse, zakončení konference
19.00 - 23.00 Společenský večer
Čtvrtek 17. října 2019  
10.00 Fakultativní exkurze (bude upřesněno)

Special Concrete and Composites 2018, ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, (elektronická verze), indexováno v DOAJ databázi.

Special Concrete and Composites 2017, Key Engineering Materials Vol. 760, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol. 1054, indexováno ve SCOPUS a v Thomson Reuters (ISI) Web of Science.

  TERMÍNY PRO ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované česky ve sborníku s přiděleným ISBN, po konferenci ke stažení z webu konference
31.7.2019 Dodání abstraktu pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz a zaslání Přihlášky odborného příspěvku ZDE
31.8.2019 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
20.9.2019 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Maximální rozsah 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát Ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině)
Zveřejnění Ve sborníku konference (elektronická verze v češtině, s přiděleným ISBN, ke stažení z webu konference)
  TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O PUBLIKOVÁNÍ V AIP Publishing, indexováno ve WoS a Scopus, pro prodloužení termínů nás laskavě kontaktujte: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz
31.8.2019 Dodání abstraktů odborných příspěvků pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
subrtova@sekurkon.cz
31.8.2019 Potvrzení o přijetí vybraných odborných příspěvků
07.9.2019 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
15.9.2019 Zaslání recenzních posudků autorům
20.9.2019 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování
připomínek recenzentů
16.-17.10.2019 Konání konference

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů