Přihlásit / Registrace

SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY

12. března 2019
Hotel Olšanka - Kongresový sál, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3

Kód akce: 99548
Cena od: 2.500Kč bez DPH

SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY

Cíl semináře:
Seznámit účastníky s problematikou stavebních ložisek a mostních závěrů, zejména s platnými normami a připravovanými změnami v oblasti certifikace, resortními předpisy ŘSD ČR a SŽDC s.o. Z hlediska správců staveb seznámit s jejich stavem, častými vadami a zhodnotit náklady na údržbu.

Významné téma bude měření hluku u mostních závěrů a zkušenosti s jeho snižováním. Diagnostika stavebních ložisek a mostních závěrů, ložiska pro speciální použití (zejména tahová), stavební chemie pro ložiska.

Seminář je určen:
Pro autorizované osoby, pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost, správce staveb.

Program:

08:30     Registrace - foyer Kongresového sálu
09:00 Úvodní slovo - Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.
09:10 - 09:30 Připravované předpisy, nejdůležitější problémy u ložisek a závěrů
Daniel Balla, DiS., ŘSD ČR
09:30 - 10:00 Přechod z ETAGu na EAD a stav v ČR (následná změna v certifikaci) Roman Ondruška, TZÚS Praha, s.p.
10:00 - 10:20 Předpisy na ložiska v ČR
Ing. Petr Matoušek, Pontex, spol. s r.o.
10:20 - 10:40 COFFEE BREAK
10:40 - 11:10 Poruchy mostních ložisek a závěrů u SŽDC a stav legislativy
Ing. Milan Kučera, SŽDC, s.o.
11:10 - 11:30 Použití hřebenových mostních závěrů pro snížení provozního hluku
Ing. Marek Vachtl, OK Třebestovice, a.s.
11:30 - 11:50 Hrncového ložisko mageba RESTON POT HP RSL se zvýšenou únosností
Ing. David Jelínek, mageba CS, s.r.o.
11:50 - 12:00 Diskuze
12:00 - 13:00 OBĚD
13:00 - 14:00 Poruchy mostních závěrů a stavebních ložisek
Ing. Volker Lauterbach, ABD Bayern
14:00 - 14:45 Snižování hluku u mostních závěrů v Rakousku
Saeed Karimi
14:45 - 15:30 Tahová a speciální ložiska, možnosti řešení, porovnání systémů
Ing. Luca Paroli
15:30 - 15:50 COFFEE BREAK
15:50 - 16:20 Diagnostika stavebních ložisek a závěrů
Ing. David Čítek, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
16:20 - 16:40 Stavební chemie pro ložiska
Ing. Petr Huňka, STACHEMA CZ s.r.o.
16:40 - 17:00 Závěrečná diskuze

Účastníkům z ŘSD ČR, SŽDC, s.o. a samosprávných celků poskytujeme snížené vložné.

U zahraničních hostů bude zajištěn překlad.

Pro dopravu na seminář doporučujeme využít MHD. Tramvajová i autobusová zastávka je přímo u hotelu - zast. Olšanské náměstí.

Parkování v hotelu je možné za poplatek při včasné rezervaci, více v registračním formuláři.

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů