Přihlásit / Registrace

Příprava a řízení stavebního projektu – Best Practice. Změna termínu!

9. dubna 2019
AUTOKLUB, Opletalova 29, Praha 1

Kód akce: 99554
Cena od: 2400 bez DPH

Příprava a řízení stavebního projektu – Best Practice

Z organizačních důvodů jsme byli nuceni přesunout termín konání semináře na úterý 9. 4. 2019!

Charakteristika semináře:

V rámci semináře si účastníci osvojí základy strategie projektového řízení, časového plánování, ekonomické nastavení projektu –financování, cash flow, až po výběr subdodavatelů a řízení kvality na stavbě.

Seminář je určen:

pro pracovníky zajišťující přípravu staveb (obchodní oddělení stavebních firem), realizační přípravu, stavbyvedoucí, vedoucí projektových týmu.

Lektoři: Ing. Kamil Tesař a Bc. Marek Wdowka, Aut.tech.

Program:

Projektové dokumentace dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a následných novel
Základy územního a stavebního řízení
Příprava projektu / Zadávací dokumentace (výkaz výměr, SoD, projektová dokumentace, přílohy)
Sestavení časového plánování / Harmonogram projektu / Ganttův diagram
Sestavení plánu Cashflow
Plán zajištění BOZP
Strategie řízení projektu
Příprava staveniště
Subdodavatelský systém / Nákup dodávek a subdodávek
Koordinace a kontrola řízení průběhu stavby a administrace
Řízení kvality projektu
Financování a fakturace, garance, zádržné, pojištění
Přejímky, vady a nedodělky, uvedení do provozu

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:15 2. programový blok
12:15 – 12:45 přestávka na oběd
12:45 – 14:15 3. programový blok
14:15 – 14:30 přestávka na kávu
14:30 – 16:00 4. programový blok

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem a osvědčení o absolvování semináře.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů