Přihlásit / Registrace

MOSTY 2019

25. - 26. dubna 2019
Hotel International Brno, Husova 200/16, Brno

Kód akce: 98273
Cena od: 3400Kč bez DPH

 

24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2019

Motto sympozia
Mosty - stavby spojující národy a generace

Zveme Vás na další ročník největšího setkání mostařů v ČR.

GENERÁLNÍ PARTNER AKCE 

strabag

Tematické okruhy

I. Mosty v ČR – správa a údržba mostů, významné mostní stavby

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a železničních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR – věda, výzkum a technické předpisy

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2017" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty. 

Odborný garant Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel: +420 602 811 401 Tel: +420 602 237 180
Email: rotter@fsv.cvut.cz Email: inprekin@volny.cz

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM
24. 4. 2019 – středa
15.00 - Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva,
hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

25. 4. 2019 – čtvrtek – 1. den sympozia
08.00 - Registrace účastníků
09.00 - Zahájení 24. mezinárodního sympozia Mosty 2019 - předání čestných uznání
Mostní dílo 2017
09.45 - 13.00 Odborné přednášky a diskuze
13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd
14.00 - 17.30 Odborné přednášky a diskuze 
18.00 - Závěr 1. dne konání sympozia
20.00 - Společenské setkání - Pivovarská restaurace

26. 4. 2019 – pátek – 2. den sympozia
08.30 - 14.00 Odborné přednášky a diskuze
14.00 - Závěr 24. mezinárodního sympozia MOSTY 2019, oběd

Termíny
do 17. 12. 2018 Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2017
do 14. 01. 2019 Přihlášky odborných příspěvků s anotací
do 15. 02. 2019 Dodání příspěvků od autorů, komerčně zaměřené příspěvky
do 31. 01. 2019 Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci
do 15. 03. 2019 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: inzerát
do 12. 04. 2019 Přihlášení za nižší sazbu vložného
do 18. 04. 2019 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: výstava, distribuce
do 24. 04. 2019 Příhlášky k účasti

Další informace

 • Ubytování je rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
  Hotelu International Brno - VYPRODÁNO !!!
  Další ubytování je zajištěno v Hotelu Slavia a Hotelu Pegas v docházkové vzdálenosti od Hotelu Ińternational.
 • Společenský večer se bude konat ve všech prostorách Pivovarské restaurace Pivovaru Starobrno, Mendlovo náměstí 20.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE
1. Generální partner sympozia (100.000 Kč + DPH)

 • prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz, v tištěných i online pozvánkách
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích
 • zařazení loga na titulní stranu sborníku a dvoustránkového barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení 2 písemných příspěvků (max. 6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 25 minut v programu sympozia
 • exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia
 • logo firmy na blocích a lanyardech pro účastníky sympozia

2. Hlavní partner sympozia (75.000 Kč + DPH)

 • prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení písemného příspěvku (max. 6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 20 minut v programu sympozia
 • prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia

3. Dílčí prezentace 

Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách Hotelu International Brno, vč. stolu a židlí 20.000 Kč
Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely
vč. stolu a židlí
25.000 Kč
Distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia 10.000 Kč
Komerční příspěvek 15.000 Kč
Barevný inzerát do sborníku 8.000 Kč

Přihláška k firemní prezentaci je v levém menu.

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů