Přihlásit / Registrace

Building Information Management - od teorie k praxi

23. října 2018
Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3

Kód akce: 99543
Cena od: 2600 bez DPH

Building Information Management - od teorie k praxi

Místo realizace bylo změněno a seminář se uskuteční v hotelu Olšanka, Praha 3

Cíle semináře:
Cílem semináře je nejen obeznámit účastníky s obecnými tezemi metody BIM, ale zároveň se dotknout konkrétních témat a řešení z praxe. V současné době je dané téma více než aktuální a je třeba se jím začít aktivně zabývat. Bohužel jsme ve fázi jakýchsi zárodků tvorby standardů metody BIM a není jiné cesty, než abychom se na vývoji efektivního využití progresivního způsobu spolupráce společně podíleli. Tak pojďme do toho.

Seminář je určen:
Pro projekční společnosti, realizační společnosti, zástupce investorů

Program:
Teoretický úvod:
Co je BIM?
Situace BIM v ČR
BIM ve fázi přípravy PD a jeho využití k efektivní práci
Rozpočtování – současná praxe / využití BIM procesů / vize
BIM ve fázi přípravy provedení stavby
BIM procesy v průběhu výstavby
Předání díla investorovi – využití BIM pro správu budovy
Proces implementace BIM do standardů firmy

Praktická část:
Návrh konkrétního postupu implementace
Požadavky na BIM – zpracování modelu skutečného provedení
Práce s BIM modelem – přípravná a realizační fáze v procesu výstavby
Názorná ukázka práce s BIM modelem – realizační proces (CDE)

Lektoři:

Roman Voráč
Lukáš Pavlica
Rudolf Vyhnálek
Filip Kalina
Tomáš Čermák

Harmonogram:
9:30 - 10:00 Registrace
10:00 - 12:00 První blok
12:00 - 12:30 přestávka na kávu
12:30 - 14:30 Druhý blok

Účastníci obdrží materiály a osvědčení o absolvování semináře.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů