Přihlásit / Registrace

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

27. září 2018
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98267
Cena od: 1700 bez DPH

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA

Cíl semináře:
Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti tzv. velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která přináší změny v postupech a činnosti stavebních úřadů i dotčených orgánů v rámci umísťování a povolování staveb. Cílem školení je přiblížit autorizovaným osobám a investorům podstatné změny právní úpravy provedené stavebním zákonem a souvisejícími právními předpisy a jejich vliv na přípravu stavebních záměrů s možnosti využití společného povolení, umísťování souborů staveb či liniových staveb.

Seminář je určen:
Pro autorizované osoby, pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, investiční úřady, úředníky nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Program:
Koncepční změny provedené novelou SZ a jejich dopad na stavební činnost
Změny souvisejících právních předpisů v přehledu
Změny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Nové pojmy ve stavebním zákoně
Změny v příslušnosti stavebních úřadů, orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, závazné stanovisko orgánu územního plánování
Územní řízení a nové principy při umisťování a povolování staveb
Změny u záměrů nevyžadují ohlášení ani stavební povolení,
Společné povolení
Změny u ohlášení a stavebního řízení
Změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka
Problematika kolaudace staveb
Metodické pokyny MMR vydávané v souvislosti s novelou

Lektoruje: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.15 Blok 1
10.15 - 10.30 Přestávka – káva
10.30 - 11.45 Blok 2
11:45 - 12.00 Přestávka – občerstvení.
12.00 - 13.00 Blok 3

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a akreditované osvědčení MV ČR a osvědčení ČKAIT a ČKA.

 

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů