Přihlásit / Registrace

Smluvní podmínky FIDIC v Česku a zahraničí

19. února 2019
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98266
Cena od: 2400 bez DPH

Smluvní podmínky FIDIC v Česku a zahraničí

Termín konání semináře byl přesunut na 19. 2. 2019

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT. Celoživotní program vzdělávání A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku.

Seminář je určen:
Seminář je zaměřen na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.

Účastníci obdrží prezentaci lektora v tištěné formě a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.

Přednášející:JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
Odborník na stavební smluvní právo, poradce viz www.klee-consulting.com, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor například pro FIDIC, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Smluvní podmínky FIDIC" a „Stavební smluvní právo" viz www.wolterskluwer.cz a knihy „International Construction Contract Law", vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell.

Program:
08:15 - Registrace
08:30 - Zahájení
08:30 - 10:00 - Jednání

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. FIDIC. Česká účast ve FIDIC. Obchodní podmínky při zadávání veřejných zakázek. Standardizace v ČR.
Rozlišení smluvních podmínek FIDIC. Základní součásti smlouvy o dílo podle FIDIC. Souhrn smluvních dohod (korpus smlouvy). Zvláštní podmínky. Požadavky objednatele. Návrh zhotovitele. Výkresy. Specifikace a výkaz výměr. Odpovědnost za projektovou dokumentaci.
Metody dodávky - typy řízení a organizace výstavbového projektu podle FIDIC. Generální dodavatelství, Design and Build (EPC) a Construction Management (EPCM).
Alokace rizik podle FIDIC. CONS (Červená kniha). Struktura CONS . P&DB (Žlutá kniha).Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Struktura EPC. Short Form of Contract. Struktura Short Form of Contract. DBO. Struktura DBO. Public Private Partnership a FIDIC DBO. Construction Subcontract. Struktura Construction Subcontract. Další vzorové dokumenty FIDIC. Alokace rizik objednatele a zhotovitele ve 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha).

10:00 – 10:10 - Kávová přestávka
10:10 - 11:45 - Pokračování jednání

FIDIC v Česku. Správce stavby. Dodatečné stavební práce a změny a úpravy v kontextu ZZVZ. Stavební deník. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci. Průběh prací. Zpoždění. Přerušení. Přímé platby podzhotovitelům. Limitace odpovědnosti. Příprava zvláštních podmínek. Úpravy ve zvláštních podmínkách. Následky narušení rozumné alokace rizik. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě. Fondy Evropské unie. Evropská investiční banka.

11:45 - 12:00 - Občerstvení - přestávka
12:00 –13:00 - Pokračování jednání

Cena díla podle FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková - tzv. "měřená zakázka" a cena nákladová).
Řízení času podle FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim. Time at large. Time is of the essence. CPM. Akcelerace. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.
Claimy a Claim Management podle FIDIC. Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání claimů. Cenotvorba. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci.
Změny a změnové procesy podle FIDIC. Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Akcelerace.
Řešení sporů. Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC.

13:00 - Předpokládané ukončení semináře
13:10 – Oběd z menu hotelu Slavia – (společný v ceně semináře)

 

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů