Přihlásit / Registrace

Seminář byl z technických důvodů zrušen: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě. POZOR změna termínu!

26. září 2018
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98262
Cena od: 2100 bez DPH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝSTAVBĚ

!Seminář byl z technických důvodů zrušen!

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKA i ČKAIT celoživotní program vzdělávání

Koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi, oznámení BOZP na OIP a novelizace rozhodujících právních předpisů v oblasti BOZP s účinností od 1. 5. 2016 vč. novelizace stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů s účinností od 1. 1. 2018.

Cíl semináře:
Účastníkům semináře bude představena novelizace předpisů z oblasti BOZP, úprava postavení koordinátora BOZP na staveništi, skladba a rozsah plánu BOZP, účel oznámení o zahájení stavby na oblastní inspektorát práce a budou podána doporučení pro činnost účastníků výstavby v této oblasti. Současně bude diskutována provázanost předpisů BOZP se stavebním zákonem po jeho poslední aktuální novelizaci a vazba na k němu vydané prováděcí předpisy.

Cílová skupina:
Projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor). Účastníci semináře obdrží osvědčení.

Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA
místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program semináře:

1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele č. 225/2017 Sb. a BOZP na staveništi.
2. Činnost koordinátora BOZP na staveništi podle NV č. 591/06 Sb., NV č. 592/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. po jejich novelizacích v r. 2016.
3. Vazby rozhodujících účastníků výstavby: stavebník – projektant – stavbyvedoucí – technický dozor stavebníka na koordinátora BOZP na staveništi (vzájemné požadavky a povinnosti).
4. Stavební zákon a plán BOZP na staveništi, činnost projektanta a koordinátora BOZP na staveništi podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po její novele č. 405/2017 Sb. resp. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
5. Oznámení o zahájení stavby na OIP, jako povinnost stavebníka u staveb na ohlášení nebo stavební povolení.
6. Výtahy z rozhodujících právních předpisů pro oblast BOZP na staveništi.
7. Praktická ukázka DVD PROFESIS ČKAIT 2018 – Profesní informační systém (metodické pomůcky, technické pomůcky a doporučené standardy pro činnost projektanta a stavbyvedoucího).
8. Diskuse.

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Blok 1,2
10.45 - 11.00 Přestávka - káva
11.00 - 12.15 Blok 3,4
12.30 - 13.00 Přestávka - oběd (v ceně semináře)
13.00 - 14.30 Blok 5,6
14.30 – 15.00 Blok 7

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů