Přihlásit / Registrace

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

4. dubna 2018
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98261
Cena od: 1600 bez DPH

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body.

Seminář bude autorizovaný u Ministerstva vnitra ČR.

Cíl semináře:
Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která přináší mnohé změny včetně novelizace řady právních předpisů v oblasti stavebnictví. Cílem školení je přiblížit posluchačům podstatné změny právní úpravy, které novela přináší v činnosti stavebních úřadů související s umísťováním staveb či souborů staveb či změnách staveb pro výkon profese autorizovaných osob, výkon technického dozoru i pro investory v rámci plánování investičních akcí.

Seminář je určen:
Pro autorizované osoby, pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Program:

Změny právních předpisů v přehledu
Koncepční změny provedené novelou SZ a jejich dopad na stavební činnost, přechodná ustanovení
Nové pojmy ve stavebním zákoně
Změny v příslušnosti stavebních úřadů, orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, závazné stanovisko orgánu územního plánování
Územní řízení a nové principy při umisťování a povolování staveb
Záměry nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry
Společné povolení
Změny u stavebního řízení
Změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka
Kolaudace staveb
Užívání staveb nepodléhající kolaudaci a jejich zápis do KN
Změny v prováděcích předpisech a vyhlášce o dokumentaci staveb – vyhl.č.499/2006 Sb.,

Lektoruje: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.15 Blok 1
10.15 - 10.30 Přestávka – káva
10.30 - 11.45 Blok 2
11:45 - 12.00 Přestávka – občerstvení
12.00 - 13.00 Blok 3

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů