Přihlásit / Registrace

Datové schránky ve spisové službě

15. března 2018
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99526
Cena od: 2300 bez DPH

Datové schránky ve spisové službě

Seminář byl z technických důvodů zrušen.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. s přidělenými čísly akreditace:

AK/PV-85/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky;

AK/VE-50/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Seminář je určen:
Vzdělávání je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků.

Charakteristika semináře:
Vzdělávací program je určen pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků veřejné správy, kteří se podílejí na zajišťování správy dokumentů v organizaci podle zákona č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů). Cílem kurzu je zasadit Informační systém datových schránek (ISDS) do kontextu správy dokumentů zejména pak v souvislosti s jejich správným příjmem, oběhem, podepisováním a ukládáním. Vše v kontextu zákona č. 300/2008 Sb. (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) a také s kroky, které musí organizace plnit při náležité implementaci nařízení eIDAS v kontextu zákonů č. 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a souvisejících.

Program semináře:

I. Úvod do problematiky ISDS

Základní pojmy při správě elektronických dokumentů
Právní úprava institutu ISDS
ISDS jako součást spisové služby
E-government, MV ČR, síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán

II. ISDS jako součást spisové služby

Spisový a skartační řád – začlenění správy elektronických dokumentů
Další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy elektronických dokumentů
Technické a právní aspekty datových zpráv
Bezpečnostní rizika v oblasti správy elektronických dokumentů
Elektronické systémy spisových služeb
ISDS jako součást systémů spisových služeb
Příjem datových zpráv
Struktura datové zprávy
Problematika formátu ZFO
Problém fikce pravosti digitálního podpisu
Problém digitální kontinuity

III. Příprava veřejné správy na aplikaci zákona 297/2016 Sb.

Základní informace k zákonu o službách vytvářejících důvěru
Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů
Diskuse

Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:15 2. programový blok
12:15 – 12:45 přestávka na kávu
12:45 – 14:15 3. programový blok
14:15 – 14:30 přestávka na kávu
14:30 – 16:00 4. programový blok

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem a osvědčení o absolvování semináře.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů