Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2018

čtvrtek - pátek 11. - 12. října 2018
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99521
Cena od: 3124Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2018
XV. konference se zahraniční účastí

spojená s fakultativní odbornou exkurzí do podzemní laboratoře SÚRAO v lokalitě Bukov důlního pole Diamo s.p., o.z. Geam Dolní Rožínka nebo provozu Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o.

čtvrtek – pátek 11. - 12. října 2018

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pořádáno pod záštitou prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Betony v extrémních podmínkách
– odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony
– odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony –
odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přípravný výbor konference:
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 15. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM
  Středa 10. října 2018
18.00 - 20.30 Večeře (pokud byla objednána)
  Čtvrtek 11. října 2018
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 Zahájení konference
09.00 - 10.30 Odborný program - 1. část
  odborný garant: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
  Experimentální studium zrychleného testu transportu chloridových iontů v betonu
  Vojtěch Zacharda, Jiří Němeček (přednášející Vojtěch Zacharda, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Vliv korundového kameniva na odolnost vysokohodnotného betonu proti nárazu projektilu
  Zdeňka Říhová, Michal Mára, Markéta Kočová (přednášející Zdeňka Říhová, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Vliv abraziva při zrychlené simulaci mechanické koroze cementových kompozitů pomocí abrazivního vodního paprsku
  Petr Hlaváček, Libor Sitek, Dagmar Klichová, Vladimír Foldyna, Lenka Bodnárová (přednášející Libor Sitek, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)
  Odolnost betonů ošetřených nano-částicemi vůči působení chloridových iontů
  Rostislav Šulc, Michal Himmel, Jiří Němeček (přednášející Michal Himmel, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Silikátový kompozit pro použití za nízkých teplot
  Karel Kolář, Ondřej Krulikovský, Jiří Litoš, Miroslav Petrtýl, Pavel Reiterman (přednášející Karel Kolář, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
10.30 - 11.00 Kávová přestávka
11.00 - 12.30 Odborný program - 2. část
  odborný garant: doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
  Spoje kompozitních profilů
  Pavel Simon, Ondřej Pešek, Martin Horáček (přednášející Pavel Simon, VFA PLUS s.r.o.)
  Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže
  František Girgle, Lenka Bodnárová, Ondřej Januš, Vojtěch Kostiha (přednášející Jan Prokeš, PREFA KOMPOZITY, a.s.)
  Experimentální ověření stykování impregnované textilní výztuže přesahem
  Tomáš Vlach, Lenka Laiblová, Jakub Řepka, Zuzana Jirkalová, Petr Hájek (přednášející Tomáš Vlach, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Vylehčený fasádní panel z UHPC s LED obrazovkou
  Michal Ženíšek, Aleš Vodička, Tomáš Vlach, Lenka Laiblová, Petr Hájek (přednášející Michal Ženíšek, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Pohledové betony v monolitických konstrukcích firma Skanska a.s.
  Jan Tichý a kolektiv pracovníků ZMK a TRB (přednášející Jan Tichý, Skanska a.s.)
  Lehký beton vyztužený textiliemi pro tenkostěnné konstrukce
  Tereza Hlaváčová, Luboš Musil, Jan Vodička (přednášející Luboš Musil, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Lehké vápenné omítky s odpadním cihelným prachem
  Martin Vyšvařil, Tomáš Žižlavský, Patrik Bayer, Pavla Rovnaníková (přednášející Martin Vyšvařil , VUT v Brně, Fakulta stavební)
12.30 - 13.30 Oběd
14.00 - 15.30 Odborný program - 3. část
  odborný garant: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
  Analýza vlivu frekvence použitých sond při ultrazvukovém měření rovnoměrnosti betonu
  Dalibor Kocáb, Petr Misák, Barbora Jindrová, Martin Alexa, Tomáš Vymazal (přednášející Dalibor Kocáb, VUT v Brně)
  Vliv protismršťovací přísady na dlouhodobý vývoj dynamických parametrů alkalicky aktivované strusky
  Martin Alexa, Dalibor Kocáb, Barbara Kucharczyková, Jan Kotrla (přednášející Martin Alexa, VUT v Brně)
  Experimentální stanovení dlouhodobého vývoje materiálových vlastností polymer-cementových malt
  Barbara Kucharczyková, Hana Šimonová, Romana Halamová, Dalibor Kocáb, Martin Alexa (přednášející Dalibor Kocáb, VUT v Brně)
  Optimalizace receptury chemicky odolné stříkané směsi
  Radek Hermann, Rostislav Drochytka, Vít Černý, Pavel Reiterman (přednášející Radek Hermann, VUT v Brně, Fakulta stavební)
  Struktura polymercementového kompozitu optimalizovaného druhotnými surovinami
  Petr Figala, Rostislav Drochytka, Vít Černý, Jiří Kolísko (přednášející Petr Figala, VUT v Brně, Fakulta stavební)
15.30 - 16.00 Kávová přestávka
16.00 - 17.30 Odborný program - 4. část
  odborný garant: Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Ing. Petr Huňka, Ph.D.
  Potenciál využití mikrobiálního metabolismu anorganických látek v betonech se samohojivým účinkem
  Jiří Mikeš (přednášející Jiří Mikeš, TERAMED, s.r.o.)
  Krystalizační přísady – realita nebo fikce
  Pavel Reiterman (přednášející Pavel Reiterman, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Možnosti využití druhotných surovin pro výrobu lehkých mezerovitých betonů s vysokými užitnými vlastnostmi
  Martin Sedlmajer, Jiří Zach, Jan Bubeník (přednášející Martin Sedlmajer, VUT v Brně)
  Ověřování základních vlastností recyklovaných a přírodních kameniv
  Karel Mikulica, Iveta Hájková (přednášející Karel Mikulica, VUT v Brně)
  Stanovení vhodnosti betonových odpadů pro recyklaci za použití vysokorychlostního mletí
  Zdeněk Prošek, Pavel Tesárek, Jan Trejbal, Tereza Horová (přednášející Zdeněk Prošek, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Zlepšování mechanických vlastností vláknobetonu
  Jan Trejbal, Radim Hlůžek, Zdeněk Prošek (přednášející Jan Trejbal, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  Navrhování drátkobetonu metodou FEM - porovnání s klasickou metodou návrhu
  Petr Herka (přednášející Petr Herka, KRAMPEHAREX CZ s.r.o.)
17.30 Diskuse, zakončení konference
19.00 - 23.00 Společenský večer
  Pátek 12. října 2018
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
8.30 Odjezd autobusu od Hotelu Skalský Dvůr (účastníci obou exkurzí)
09.00 - 12.30 Fakultativní exkurze na pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) - lokalita Bukov důlního pole Diamo s. p., o. z. Geam Dolní Rožínka (pokud byla objednána)
09.15 - 10.45 Fakultativní exkurze do závodu Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. - Bystřice nad Pernštejnem (pokud byla objednána)
11.30-13.00 Oběd (pokud byl objednán)

Vybrané vědecké publikace budou publikovány v ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, indexováno v DOAJ databázi.

Special Concrete and Composites 2017, Key Engineering Materials Vol. 760, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol. 1054, indexováno v Thomson Reuters (ISI), Web of Science a SCOPUS.

ODBORNÉ EXKURZE

Pro zájemce o odbornou exkurzi jsme z důvodu omezeného počtu účastníků na obou exkurzích připravili následující možnosti. Doprava účastníků bude zajištěna do místa exkurze a zpět k hotelu Skalský Dvůr. Z časových důvodů je možné účastnit se pouze jedné exkurze. Účast na exkurzi objednejte v Přihlášce.

 

Exkurze na pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) -  lokalita Bukov důlního pole Diamo s. p., o. z. Geam Dolní Rožínka

  Pracoviště umístěné 600 m pod zemí je určeno k experimentálnímu výzkumu zjištění podmínek ukládání vyhořelého jaderného paliva atomových elektráren.
Program: přednáška, prezentace, fárání 600 m pod zem na výzkumné pracoviště.
Doba exkurze: 9.00 - 12.30 hod. Další informace ZDE Maximální počet účastníků: 20 (obsazeno)
  Exkurze do závodu Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. - Bystřice nad Pernštejnem
  Návštěva nového závodu společnosti se sídlem v USA, který byl otevřen          v Bystřici nad Pernštejnem v roce 2017. Výrobní program je specializován na výrobu palivových a brzdových vedení z kovových materiálů, která dodává předním světovým výrobcům automobilů. Doba exkurze: 9.15 - 10.45 hod. Další informace ZDE
Maximální počet účastníků: 25 
 

TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O PUBLIKOVÁNÍ V ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, indexováno v DOAJ databázi. Tento typ příspěvku přihlašte v Přihlášce (položka A) ZDE  V Poznámce uveďte anglicky název a autora. Pokyny pro autory ZDE (Instruction for authors_SCC2018).

PRO PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ NÁS KONTAKTUJTE: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz

7.9.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků pavel.reiterman@fsv.cvut.cz

subrtova@sekurkon.cz

15.9.2018 Zaslání recenzních posudků autorům
20.9.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování připomínek recenzentů
  TERMÍNY PRO OSTATNÍ ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované v češtině, po konferenci ke stažení z webu konference
7.9.2018 Dodání abstraktu a zaslání Přihlášky odborného příspěvku
10.9.2018 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
15.9.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Maximální rozsah 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině na webu konference)
Zveřejnění ve sborníku konference (elektronická verze, ke stažení z webu konference)

PRO ZÁJEMCE PŘIPRAVUJEME MOŽNOST PUBLIKOVÁNÍ PŘEDNESENÉHO PŘÍSPĚVKU V ON-LINE ODBORNÉ PUBLIKACI (ZDARMA).

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů