Přihlásit / Registrace

Aditivní 3D tisk a jeho praktické průmyslové aplikace

24. ledna 2018
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 99519
Cena od: 1500 bez DPH

ADITIVNÍ 3D TISK A JEHO PRAKTICKÉ PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Charakteristika semináře:

Technologie aditivní výroby respektive 3D tisku umožňuje zrychlení a zlevnění procesu vývoje výrobků a funkčních součástí. Cesta vedoucí od úvodní skici přes vývoj designu až k finálnímu prototypu se výrazně zkracuje. V praxi to znamená především snížení času k zavedení sériové produkce, snížení nákladů na vývoj, zlepšení v oblasti mechanických vlastností výrobků či snížení jejich hmotnosti.

Naši přednášející z členských společností Klastru aditivní výroby z. s. Vám názorně představí v případových studiích nejnovější trendy tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru průmyslu 4.0. Na místě se budete moci seznámit s konkrétními produkty 3D tisku z kovových slitin nebo plastů, které pro Vás přinesou zástupci Klastru.

Na místě se budete moci seznámit s konkrétními produkty aditivního 3D tisku, které pro Vás přinesou zástupci Klastru.

Seminář je určen:

pro projektanty, vývojáře, konstruktéry, nástrojaře, technické a projektové manažery, představitele technických a výrobních úseků, odbornou veřejnost ze strojírenských podniků.

Program:

9:30 – 10:00    Registrace

10:00 – 10:15  Advanced Engineering s. r. o.
Hynek Purš, Softwarové nástroje pro optimalizaci modelů pro aditivní 3D tisk

10:20 – 10:35  MSC.Software, s.r.o.
Pavel Hurník, Numerické simulace procesu Aditivní výroby pomocí Simufact Additive

10:40 – 10:55  SLM Solutions Group AG
Petr Kolář, Novinky v technice SLM a aplikace v oblasti energetiky

11:00 – 11:15  Misan s.r.o.
Jan Hudec, Výroba oběžných kol pomocí kovového 3D tisku

 

11:20 – 11:40  přestávka na kávu a občerstvení

 

11:40 - 11:55 Renishaw s.r.o.
Josef Sláma, Rozvaděč hydraulického tlaku a další aplikace 3D tisku v průmyslové praxi

12:00 - 12:15 MCAE Systems, s.r.o.
Jan Drápela, Miloslav Drápela, Unikátní 3D tisk kovu pomocí 3D tiskáren Desktop Metal

12:20 - 12:35 Innomia a.s.
Luboš Rožkošný, Technologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering) – aplikace v oblasti Turbo machinery

12:40 – 12:55 3Dwiser s.r.o.
Petr Kouba, Efektivita využití 3D tištěných přípravků ve výrobě

 

13:00 – 13:20 přestávka na kávu a občerstvení

 

13:20 – 13:35 VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií, NETME Centre
David Paloušek, Výzkum a vývoj aditivní výroby na VUT FSI Brno

13:40 – 13:55 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Petr Štefek, Topologická optimalizace vahadla pro Formuli Student

14:00 – 14:15 UPrint3D; Univerzita Palackého v Olomouci
Hana Kubičková, Praktické zkušenosti s 3D tiskem z kovů, plastů a papíru.

14:20 Závěr

 

Účastníci obdrží informační materiály od přednášejících.

 

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů